Lisans Bitirme Çalışmaları

Bölümümüzde Yapılan Lisans Bitirme Çalışmaları

 

2012

 

 

Öğrenci Adı

Tez Başlığı

Danışman

Recep Adıgüzel

Gizli Anların Yolcusu ve Ali ile Ramazan Romanlarındaki Eşcinsellik Temsilleri

Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu

Gülay Bozçelik

Türiye’de Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk

 

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

 

Nida Pala

Batı Modernitesi ve Eleştirileri

Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu

Oktay Okay

Aile Yapılarındaki Değişme

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

 

Hacer Doğan

Askeri Darbeler ve Demokrasi

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Sema Çakır

Absürd Tiyatroda Yabancılaşma

Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu

Gülbahar Keskin

Çalışan Kadın Açısından Boşanma Süreci

Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer

Arzu Doğan

Tevrat, İncil ve Kur‘an-ı Kerim’de Yaratılış ve Bekaret

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Ergül Demir

Kimliğin ve İdeolojinin Sanal Ortamda İnşası: Sanal Cemaatler Bağlamında Hacker Siteleri

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul

Adnan Tekin

Yoksulluk ve Sosyal Dışlama Bağlamında Kürtler

Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu

 

Gülçeray Ersoy

Türkiye’de Yaşayan Kadın Biyolojik Cinsiyetine Sahip LGBT Bireylere Yönelik Ayrımcılıkların Toplumsal Cinsiyet Üzerinden İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Savaş Çağlayan

Alev Aytekin

Özelleştirmenin Toplum Üzerindeki Etkileri: Tekel Örnek Olayı

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Meltem Yılmaz

Halk Oyunlarının Toplumsallık Açısından Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Sümer Keskin

Kentsel Yoksulluk ve Yoksullukla Baş Etme Stratejileri: Batman Petrol Mahallesi Örneği

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Ahmet Yesevi Özel

Kemal Sunal Filmlerinde Din Adamı Figürü

Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu

Ahmet Zorlu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yerinden Edilme Süreci

 

Yrd. Doç. Dr. Savaş Çağlayan

Öznur Çalışkan

1970 Gediz Depremi Nedeniyle Almanya’ya Yapılan İşçi Göçlerinin Sosyokültürel Analizi

Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu

Çiğdem Karaduman

Namus Kavramının Algılanma Biçimleri, Muğla Üniversitesi Öğrencileri Üzerinden Bir İnceleme

Yrd. Doç. Dr. Hasan Şen

Betül Altun

Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Kağıthane/Hamidiye Örneği

Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer

Resul Yıldız

Türk Sinemasında Kemal Sunal Güldürüsü ve Toplumsal Gerçekçilik

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Mehmet Peçenek

Zübük Romanının Sosyolojik İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Hasan Şen

Fatih Kışan

Terörün Küreselleşmesi: 11 Eylül Sonrası

Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu

Erdem Dinler

Türkiye’de Futbol, Milliyetçilik ve Medya İlişkisi

 

Muhammed Yıldırım

Sınırda Yaşam: Türkiye-İran Sınırındaki Ölüm Haberleri Üzerine Analiz (Van Örneği)

Yrd. Doç. Dr. Savaş Çağlayan

Fatma Yıldırım

Hamidiye Köyü

Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer

Fatma Bozkurt

Turizm Olgusunun Sosyal Yapı Üzerindeki Etkileri “Marmaris-İçmeler Örneği”

Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer

Sümeyra Yurttaş

İnanç Turizmi Açısından Konya’nın Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer

Ceren Elma

Hayvan Hakları Hareketi

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Pelin Karahancı

Bir Sivil İtaatsizlik Biçimi Olarak Vicdani Ret ve Kadın Vicdani Retçiler

Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal

Ünal Çelik

Yeni Bir Eylem Şekli Olarak Vicdani Ret ve Vicdani Retçilerin Vicdani Redde Bakışı

Yrd. Doç. Dr. Savaş Çağlayan

 

2013

 

 

Öğrenci Adı

Tez Başlığı

 

Mustafa Atabak

Türkiye’de Tarikatlar Üzerine Bir İnceleme (Menzil Örneği)

Yrd. Doç. Dr. Hasan Şen

Eshat Ayılmaz

Tüketim Kültürü ile Türkiye’deki Üniversitelerde Siyasi Objelerin Apolitik Bağlamda Tüketilmesi (Muğla Üniversitesi Örneği

Doç. Dr. Halime Ünal

Sinan Aksoy

Süryanilerde Doğum ve Ölüm Ritüelleri

Doç. Dr. Halime Ünal

Ayçin Alp

Cumhuriyet’in İlanından Günümüze Kadar Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları ve Küresel İktisat Politikaları ile İlişkisi

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Sezen Yurtkölesi

Küreselleşen Kültür

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Meltem Tekin

Adana İlinde Siyasal Gelenekler Doğrultusunda 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçim Analizi

Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer

Ayşe Deniz Kavgacı

Turizmin Etkisiyle Bodrum’un Değişen Aile Yapısı

Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer

Fatma Ünal

Tarımda Teknolojik Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Emel Kan

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Türk Sinemasında Kadın İmgesi (Atıf Yılmaz Filmleri Örneği)

Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu

Ayşe Çayir

Muğla Üniversitesi Öğrencilerinin Okuma ve Üniversite Kütüphanesini Kullanma Alışkanlıkları

Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu

Dilek Tangüner

24 Ocak Kararlarının Türk Ekonomisindeki Yeri

Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu

Ezgi Yeşiltepe

Türkiye Sosyolojisinde İstanbul ve Ankara Ekolü

Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu

 

2011

Öğrenci Adı

Tez Başlığı

Danışman

Nuri Oğuz Toklu

Evrim Teorisi Bağlamında Din-Bilim İlişkisi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Fen ve Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Evrim Teorisi Hakkındaki Görüşleri

Prof. Dr. Muammer Tuna

Burak Erdem

Geçmişten Günümüze Turizmin Tarihi ve Gelişimi

Prof. Dr. Muammer Tuna

Aysel Ertunç

Nusayrilerin Sosyo-Kültürel Yapısı "Hatay Örneği"

Prof. Dr. Muammer Tuna

Rukiye Çatalbaş

SİT Alanlarındaki Toplumsal Yapı ve Toplumsal Eğilimler

Prof. Dr. Muammer Tuna

Özlem Gülenç

Turizmde Çalışan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrencilerinin mek Sömürüsü

Prof. Dr. Muammer Tuna

Serap Özdemiş

Yörüklerde Toplumsal Yaşam ve Kültür

Prof. Dr. Muammer Tuna

Serdar Yar

Zeybek Kültürünün Ortaya Çıkış Sürecinin Analizi ve Günümüzde Zeybeklik Algılanması

Prof. Dr. Muammer Tuna

Zeynep Çinkılıç

Alternatif Yayımcılık: Türkiye'de Bilimkurgu Edebiyatı Örneği Üzerinden Tartışma

Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu

Hatice Erçetingöz

Görücü Usulü Evlilikten Çöpçatan Sitelerine Türkiye'de
Evlenme Gelenekleri ve Mahremiyetin Dönüşümü

Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu

Nazlı Gören

Internet Sansürü Üzerinden Internet'in Direniş Olanakları

Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu

Feyza Hilal Tunçel

Sosyal Paylaşım Ağlarının Gençler Üzerine Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul

Davut Geriş

Ataerkil Sistem Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Rolleri: Erkek ve Baba Olmak

Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal

Muhammed Vefa Şaş

Bir Yeniden İnşa Olarak Gündelikçi Kadınlar

Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal

Esra Uçurdum

Çocuğun Sosyalizasyon Sürecinde Oyunun Yeri ve Önemi

Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal

Semanur Ağaryılmaz

Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Belirlenmesinde Çocuk Dergilerinin Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal

Şahin Öncel

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi Sonrası Türkiye'de Yaşanan Siyasal, Ekonomik
ve Kültürel Değişimlerle Oluşan Türk Sineması (1980-1990)

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Özgür Özkir

Aşiretlerin Genel Yapısı ve Düzeni: Brukan (Bruki) Aşireti

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Yağmur Arslan

Kapitalist Medyada Reklamcılık ve Çocuk

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Arşin Yılmaz

Muğla Zeybekleri

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Cihan Yarbatak

Televizyonun Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Esra Şallı

Türkiye'de Kırdan Kente Göçenlerin Yaşadığı Sorunların
Örnek Filmler Üzerinden İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Cansu Erdemir

Türkiye'de Modernleşme Sorunu Başlamında Ahmet Hamdi Tanpınar

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Zeynep Aslan

Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Orhan Pamuk Bağlamında Alafrangalaşma Teması

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Özge Tor

Yeni Bir Evlenme Biçimi Olarak Evlendirme Programlarının Sosyo-Ekonomik Analizi
(Esra Erol'da Evlen Benimle Örneği)

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Aykut Kaya

Futbol Fanatizminde Totemik Unsurlar

Yrd. Doç. Dr. Savaş Çağlayan

Sefer Şapkacı

Zorunlu Göçe Maruz Kalan Ailelerin Sosyo-Ekonomik Yapısı: "Van Örneği"

Yrd. Doç. Dr. Savaş Çağlayan

Arzu Özsay

Alevilik Olgusu ve Modernleşmeyle Birlikte Alevi Kültürleri

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Ozan Kaçar

Azgelişmişliği Anlamak: Küreselleşme ve Bağımlılık

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Fatma Ural

Küreselleşmenin Giyimde Moda ve Marka Üzerine Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Heval Seda Şerefhanoğlu

Tarihsel Süreç İçinde Kahvehanelerin Gelişimi, Fonksiyonları ve Siyasal Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Tuğçe Tepeli

Türk Toplumunda Ölüm Gelenekleri

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Sinem Yılmaz

Türkiye'de Arabesk Kültürünün "Varoş", "Yoksulluk", "Kadercilik" ve "Kimlik"
Kavramları Üzerinden Analizi

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Belde Mıstıncık

Wall-E Filmi Üzerinden Modernleşme Olgusuna Bakış

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Esra Kırmızıgül

Cittaslow (Yavaş Kentleşme) Yansımaları: Akyaka Örneği

Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer

Hacer Çelik

Göç ve Gecekondulaşmanın Yaratmış Olduğu Sosyo-Ekonomik Problemler:
İzmir Kadifekale Örneği

Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer

Ayşe Canlı

Huzurevinde Kalan Yaşlıların Yaşamları ve Yaşam Beklentileri
"Burdur-Muğla Örneği"

Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer

Cihan Varol

Kürt Sözlü Geleneğinin Kelam Ustaları: Dengbêjler

Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer

Aysun Kılınç

Modern Türk Ailesinde Boşanma (Muğla Örneği)

Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer

Samed Arı

Sosyal Değişim Sürecinde Internet'in Aile Kurumuna Yansıması

Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer

Betül Kılıç

Türkiye'de Kentleşme ve Gecekondu Sorunu (İki Büyükşehir İki Farklı Bakış)

Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer

2010

Öğrenci Adı

Tez Başlığı

Danışman

Hasan Çelik

Beyşehir'in Sosyal Yapısı

Prof. Dr. Nurgün Oktik

Merve Akyüz

Eğitim, İdeoloji ve İktidar İlişkisinde Öğretmen Kılvuz Kitaplarının İncelenmesi

Prof. Dr. Nurgün Oktik

Aslı Özevin

Muğla'da Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Değişme

Prof. Dr. Nurgün Oktik

Eren Akdoğan

Sosyoloji ve Felsefe Öğretimi

Prof. Dr. Nurgün Oktik

Zühal Erdem

Aleni ve Gizli Vicdani Red Sürecinde Yaşamsal Pratikler

Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu

Mustafa Doğruol

Erkekliğin "Üretiminde" İşsizlik Korkusunun Yeri

Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu

Fatma Nur Kayalar

Kadınlar Bağlamında Karikatür ve Toplumsal Yaşam

Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu

Sümeyra Yıldız

Kentte Üç Kuşak Yörük Kadını

Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu

Ayhan Taş

Popüler Kültür Bağlamında Popüler Müzik: Bir Karşı Duruş Sokak Müziği

Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu

Gülçin Döner

1980'den Günümüze Türkiye'de Popüler Müziğin Değişim Süreci

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul

Zübeyde Demir

Cumhuriyet Dönemi Türkiye'sinde Kapitalizmle Birlikte Ortaya Çıkan Sanat Politikaların
ve Bu Sanat Politikalarının Etkisiyle Tiyatronun Değişimi ve Dönüşümü: Devlet Tiyatroları

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul

Aylin Özel

Çingene Etnik Kimliği Üzerinden Adalet Taleplerinin Oluşturulması:
Çingene (Roman) Dernekleri Örneği

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul

Yiğit Yeşillik

Karşıt Kamusallık Üreten Sanatsal Pratikler Üzerine

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul

Seda Ayan

Özel Alanın Müze Olarak Sergilenip Ticarileştirilmesi: Özbekler Evi Örneği

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul

Davut Bulut Unat

Toplumdaki Ayrımcılığın Kavramsal Kökenleri
("Öteki", "Fark", "Ayrım", ve "Simgesel Şiddet" Kavramlarının Analizi)

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul

Arzu Erkan

Türkiye'de İç Göç (Gurbet Kuşları ve Sürü Filmleri)

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul

Şeyma Cineviz

Türkü Barlar

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul

Elem Çiçek

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Üzerinde Denetim Mekanizması, Müjde Ar Filmleri

Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal

Deniz Mete

Aşk-ı Memnu Dizisi ve Toplumumuzda Kadın

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Bediha Duru

Kadın Bedeni ve Cinselliğinin İnşası: İnce Beden Hastalığı

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Yakup Beydilli

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin Kötekli Mahallesi'nin (Köyü'nün) Değişimine Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Özkan Solak

Sosyalleşme Sürecinde Internet Kafelerin Rolü

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Mehmet Faruk Özgün

Suriye Sınırında Yaşam, Sınır İnsanı Olmak (Ceylanpınar Örneği)

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Ezgi Can

Göçün Değişime ve Gelişime Etkisi "Yatağan Örneği"

Yrd. Doç. Dr. Savaş Çağlayan

Ayşe Şener

Aile Hane Yapıları ve Kadının Aile İçindeki Rolleri: Muğla Örneği

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

İldem Gülsev Çeliköz

Boşanma ve Boşanmış Kadın

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Merve Taymaz

Çocuk İstismarı: Cinsel İstismar

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Seda Kısa

Gençlerde Moda ve Marka Olgusu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Ayten Aydın

Kapatılan Siyasi Partiler (1946-2009)

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Müge Arslanpay

Siyasal Yaşamın Türkülere Etkisi: Aşık Mahzuni Şerif Örneği

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

2009

Öğrenci Adı

Tez Başlığı

Danışman

İrem Alkan

Aile İçi Rollerin Belirlenmesinde Kadının Çalışmasının Önemi

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Tolga Tayfur

Akhisar'ın Sosyo-Ekonomik Yapısı

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Mine Ertürk

Avrupa Birliği ve Türkiye'de Çocuğun Konumu

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Şerife Kaplan

Avrupa Birliği ve Türkiye'de Kadın Akademisyenler

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Engin Ayyıldız

Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları (1923-1940)

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Seher Akkaya

Değişen Aile Yapısında Yaşlıların Konumu "Muğla Sekibaşı Örneği"

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Gülhan Şeker

Hasankeyf Aile Yapısı

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Rahime Bozkurt

Kadın Yoksulluğu (Muğla Sekibaşı Kadın Dayanışma Derneği Örneği)

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Filiz Yılmaz

Küreselleşme ve 21. Yüzyılda Yüksek Öğrenim

Doç. Dr. Nurgün Oktik

İnci Bayram

Muğla Üniversite Öğrencilerinin Doğanköy'deki Toplumsal Değişmeye Etkisi

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Funda Korkmaz

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrencilerinin Kötekli Köyü'ndeki Sosyal Değişmeye Etkisi

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Burcu Suluçay

Özelleştirmelerin Aile Yapısına Etkisi (Konya-Seydişehir Eti Alüminyum Fabrikası Örneği)

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Emine Çetin

Yaşlılık ve Huzurevleri

Doç. Dr. Nurgün Oktik

İlyas Körpe

Turizm Faaliyetlerinin Toplumsal Yapıya Etkileri "Akyaka Örneği"

Prof. Dr. Muammer Tuna

Mehmet Aktaş

Yatağan Termik Santrali'nin Çevresel ve Toplumsal Etkisinin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Muammer Tuna

Pınar Kocaman

Aile İçi Şiddete Karşı Kadın Hareketi ve Sığınma Evleri

Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu

Bahar Usta

Annelik Bağlamında Milliyetçi Söylemler

Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu

Sevinç Ustabaş

Cinsiyetçi İşbölümü ve Erkek Eşcinselliği

Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu

Ezgi Durak

Kültür Endüstrisi Çağında Olumsuzlama Olarak 'Sokak Tiyatrosu'

Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu

Ebru Kaman

Adet Kanaması Üzerinden Kadın Bedeni Algıları

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul

Sevgi Palaska

Çingene İmgesi ve Önyargıları: Edirne Uzunköprü Örneği

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul

Kıvılcım Erolgaç

Geçmişle Günümüzün Aşk Kavramının Türk Sineması Üzerinden İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul

Duygu Kanal

Kadınlık Halleri: Bekaret (Bekaret Olgusunun Algılanışı ve Değişimi)

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul

Gamze Boyluğ

Öze Dönüş: Ters Göç

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul

Gül Çınar

Tüketim Toplumunda Televizyonun Etkisi ve Bireyleri Tek Tipleştirmesi

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul

Orhan Güçlü

Otorite

Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal

Özlem Pehlivan

1960-1975 Yılları Arası Türk Filmlerinde Kentli Aile

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Mustafa Özdal

Yeniköy'ün Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Değişimine
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Etkisinin Araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Çağla Sağlam

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)'den Önce (1970-1980) ve
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)'den Sonra (1980-1990) Üniversitelerde Eğitim Anlayışı

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Cevriye Yoylu

Esnek Üretim ve İşsizlik

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Nilsun Dereçiçek

Göç ve Kentleşme Sürecinde Değişen Aile Yapısı (Bursa/Vakıf Mahallesi Örneği)

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Sibel Yıldırım

Siyasal Partiler ve Toplumsal Bütünleşme

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Şahsenem Bayraktar

Türkiye'de Tarım ve Tarım Politikaları

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Emre Özcan

Türkiye'nin Tarım Politikalarının İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

2008

Öğrenci Adı

Tez Başlığı

Danışman

Hüseyin İnan

Cumhuriyetten Günümüze Türkiye'de Kentleşme ve Kentleşme Politikaları

Doç. Dr. Hatice Kurtuluş

Burçin Baştürk

Kentsel Dönüşüm ve Gecekondu Sorunu

Doç. Dr. Hatice Kurtuluş

Gülçin Eğri

Kentsel Yoksullukla Mücadelede Sosyal Politikalar

Doç. Dr. Hatice Kurtuluş

Bedriye Özdemir

Küçük Kntlerin Mekansal Dönüşümde Üniversitelerin Etkisi: Muğla Örneği

Doç. Dr. Hatice Kurtuluş

Ayşe Dönmez

Küreselleşme ve Uluslar arası Göç

Doç. Dr. Hatice Kurtuluş

Azize Yalçınkaya

Metropol Kent Üniversitelerinden Taşra Üniversitelerine Gelen Akademisyenlerin
Kentsel- Toplumsal Uyum Süreçleri

Doç. Dr. Hatice Kurtuluş

Oğuzhan Uysal

Neoliberalizm ve Toplumsal Ayrışmalar
(Toplumsal Sınıfların Mekansal Ayrışmaları)

Doç. Dr. Hatice Kurtuluş

Fatma Sümbül

Ortaca'nın Hızlı Kentleşme Sürecinde Aldığı Göçler ve Göçmenler
Üzerine Niteliksel Bir Çalışma

Doç. Dr. Hatice Kurtuluş

Hakan Sönmez

Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin Çevresel ve Toplumsal Etkilerinin Araştırılması

Doç. Dr. Muammer Tuna

Nur Yüzgüleç

Muğla'nın Eko-Turizm Potansiyeli ve Bunun Toplumsal
ve Çevresel Bağlamı (Fethiye Örneği)

Doç. Dr. Muammer Tuna

Mehmet Bilecen

1980 Sonrası İşçi Sendikacılığı

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Şühea Reşitoğlu

Datça'da Aile Yapısı

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Serdar Canlı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kitaplarının
(İlköğretim 6-7-8) Metin Analizi

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Şaziye Solmaz

Dünyada, Türkiye'de Göç, Mevsimlik Göç ve Aileye Etkisi: Aksaray Örneği

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Samet Duran

Jeotermal Enerji ve Salihli

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Abdulbaki Vuran

Otorite

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Murat Güngör

Yaşlı Kültürü ve Emekli Derneklerindeki Yaşlıların Sosyo-Kültürel Özellikleri

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Sıla Yüksel

Avrupa Birliği Oluşum Sürecinde Kültür ve Eğitim Politikalarının Türkiye Üzerine Etkisi

Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa

Aslı Görkem Atan

Merkez Muğla'da Kentsel Yoksulluk ve Yeşil Kart Kullanan Hane Halkları

Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa

İshak Yağız

Modern ve Postmodern Dönemde Sınıf Yapısı

Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa

Tuğba Aksoy

Yoksulluk ve Türkiye'de Yoksullukla Mücadele Yolları

Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa

Aliye Tuncer

Oryantalizm ve Türkiye (Doğu ile Batı Ülkelerinde Yaşayan Türk İşçiler)

Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu

Duygu Tuncer

Türk Sinemasında Fahişelik Temsilleri

Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu

Bilal Ahı

Etnisite, Milliyetçilik ve Bu Bağlamda Türkiye'de "Kürt Meselesi"

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul

Filiz Topal

Ders Kitaplarında Cinsiyet Rollerinin Öğrenimi

Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal

Melike Türkoğlu

Modern Devlette Polis ve Modern Polisle İlgili Tartışmalar

Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal

Zühal Çelik

Ölüm Cezası

Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal

İnci Özenoğlu

Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığına Bir Örnek Olarak
Tıbbi Satış Mümessillerinde Cinsel Taciz

Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal

Sabri Zahit

Töre Cinayetlerine Sosyolojik Bir Bakış

Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal

Gül Kadem Maya

Sivas Madımak Oteli Olayı

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

2007

Öğrenci Adı

Tez Başlığı

Danışman

Özlem Topçuoğlu

Gelir Yoksulu Kadınların Yoksulluğu Yaşama Biçimleri: "Orta Sınıf Örneği"

Doç. Dr. Hatice Kurtuluş

Derya Deniz Cirnoğlu

Muğla'da Kentsel Yoksulluk ve Geçinme Stratejileri: Saburhane Mahallesi Örneği

Doç. Dr. Hatice Kurtuluş

Gamze Büyüker

Aliağa Petro-Kimya Sanayisi'nin Çevresel ve Toplumsal Etkileri

Doç. Dr. Muammer Tuna

Remzi Canberk Alhas

Bodrum Kentinde Turizm Faaliyetlerinin Toplumsal ve Fiziksel Yapıya Etkileri

Doç. Dr. Muammer Tuna

Sevgi Onay

Marmaris'te Turizmin Etkisiyle Değişen Aile Yapısı

Doç. Dr. Muammer Tuna

Vuslat Doğan

1923 Nüfus Mübadelesi ve Muğla'ya Gelen Mübadiller

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Bahar İlhan

Avrupa Birliği ve Türkiye'de Siyasette Kadının Konumu

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Ahmet Aksoy

Küreselleşmenin Doğuşu ve Yol Açtığı Değişimler

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Alev Dalaman

Yeniköy ve Kötekli Köylerindeki Aile İçi Etkileşim

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Ali Çetin

1980-1990 Yılları Arasında Türkiye'de ve Müzikte Yaşanan Sosyal-Kültürel Değişimler

Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa

Fatma Demirci

Emeğin Başkenti Zonguldak: 1990 Grevi

Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa

Fatma Çobankaya

Sivas Kentinde Mezhep Gerilimleri (Sivas Madımak Oteli Olayı)

Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa

Sultan Tilen

Yerel Siyasette Kadın

Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa

Betül Ataman

"Aybaşı"nın Toplumsal Hali

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul

Burcu Ökten

Akıl Sağlığı ve Toplum

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul

Gamze Kır

Almanya'da Yaşamış Türkiyeli Gençlerin Sosyal ve Kültürel Çatışması

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul

Sevgi Belindir

Frankfurt Okulu ve Kültür Endüstrisi

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul

Nuran Arslan

Modern Bir Kurum Olarak Sanatın Gelişimi

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul

Şenol Koç

Muğla Yöresinde Gülağzı, Doğanköy ve Yenice Köylerinde
Geleneksel Tedavi Yöntemleri Çerçevesinde Kadın Bedeni Algıları

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul

Aylin Cankurtaran

Arkadaş İlişkilerinin Sapma Davranışlara Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal

Seçil Özdemir

Cezalandırma Biçimlerindeki Değişmeler

Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal

Sema Kocamemik

Okul Öncesi Dönemindeki Çocukların Toplumsal Cinsiyet Rollerini
Öğrenmeleri Sürecindeki Etkiler

Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal

Mehmet Akan

Futbol ve Şiddet

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Neslihan Çiftçi

Anadolu Aleviliği ve Alevi Gençliği

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Funda Sefa

Cumhuriyetten Günümüze Türkiye'de Tarım ve Tarım Politikaları

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Nursenay Gül

Gramsci ve Hegemonya Kavramı

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Abdullah Geredelioğlu

Küreselleşme ve Avrupa Birliği'nin Türkiye Tarımına Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

2006

Öğrenci Adı

Tez Başlığı

Danışman

Gülkibar Öztürk

1980 Sonrası Gecekondu Olgusu

Doç. Dr. Hatice Kurtuluş

Biran Altuncu

Bölgesel Bir Çevre Sorunu Olan Çernobil Kazası Sonucunda
Toplumsal Tepkilerin Yeniden Ortaya Çıkışı (Karadeniz Örneği)

Doç. Dr. Hatice Kurtuluş

Hatice Koç

Küreselleşen Dünyada Tersine Göç: "1. Dünyadan 3. Dünyaya Doğru"

Doç. Dr. Hatice Kurtuluş

Gülşah Duyan

Turizmin Yarattığı Kentleşme Biçimi: Bodrum Örneği

Doç. Dr. Hatice Kurtuluş

Nilay Sert

Epiküros'un İnsan Anlayışı

Doç. Dr. Hatice Nur Erkızan

Hilal Kabaş

Türkiye'den Almanya'ya veya Diğer Batı Avrupa Ülkelerine Giden Türk İşçilerinin
Yurda Döndüklerinde Yaşadıkları Uyum Problemleri: Afyon Yeşilhisar Örneği

Doç. Dr. Muammer Tuna

Burcu Kars

Çalışan Gençliğin Avrupa Birliği'ne Bakışı

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Ramazan Birdem

Çok Partili Hayata Geçiş ve Demokrasi Sorunu

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Serminay Taş

Eğitimde Rehberlik Hizmetleri

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Sinan Çalık

Lise Gençliğinin Avrupa Birliği'ne Bakışı

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Meltem Zıngıl

Modern Dünya, Ruh Sağlığı ve İlaç Kullanımı

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Didem Coşkun

Muğla'da Genç İntiharlar ve İntihar Girişimleri

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Atilla Aktaş

Sinema ve Toplumsal Değişme Arasındaki İlişki Bağlamında
Güldürü ve Kemal Sunal Sineması

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Ayşe Can

Toplumda Özürlü Algısı

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Adnan Deniz

Üniversite Gençliğinin Avrupa Birliği'ne Bakışı

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Gülin Polat

Yabancılaşmanın İntihar Üzerindeki Etkisi: Muğla Örneği

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Derya Hasırcı

Dedikodunun Öğrenci Kültürü İçindeki Yeri

Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa

Ş. Mine Çaltı

Direniş Kaynakları ve Bilimkurgunun Düşünsel Katkıları

Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu

Emel Yönel

Sol Harekette Kadın Duruşları

Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu

Arzu Yapıcıoğlu

Kadın-Erkek İlişkilerinin Karikatürdeki Temsili

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul

Serdar Kaya

Postmodernizm ve Sinema: Sinemada "Postmodern"

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul

Cem Kılıç

İbn-i Haldun ve Karl Marx'ın Altyapı-Üstyapı ve Emek-Değer
Kavramlarının Karşılaştırılması

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Hasan Kuyumcu

İbn-i Haldun'un Düşünceleri ve İbn-i Haldun'un Aydınlanma Düşüncelerinden
Marx, Rousseau, Montesqieu ve Vico ile Karşılaştırılması

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Zerrin Duran

İbn-i Haldun'un ve Platon'un Devlet Anlayışları

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Mehmet Göktaş

Liberal ve Devletçi Kalkınma Politikaları ve Kuramlarının
Ulus Devlet Tartışması Ekseninde Karşılaştırması

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Fatma Özkılıç

Muğla Sanayi Bölgesi'nde 12-18 Yaş Arasında Çalışan Çocukların Durumu

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Deniz Temizel

Özelleştirme Sonrası Petkim Lojmanlarının Toplumsal İlişkilerindeki Değişim

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Ferah Somaklar

Şiddet İçerikli Çizgi Filmlerin Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

İsmail Taş

Türkiye'de Tarım Politikalarının Değişimi

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Gonca Eser

Türkiye'de Tarımsal Yapılar ve Tarım Politikaları

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

2005

Öğrenci Adı

Tez Başlığı

Danışman

Emine Güner

Geleneksel Kentten Modern Kente Geçiş ve Tarihsel Mekanın Dönüşümü

Doç. Dr. Hatice Kurtuluş

Sahra Karlova

İstanbul'da Değişen Eğlence Kültürü; Beyoğlu'nda Şarap Evleri

Doç. Dr. Hatice Kurtuluş

Özlem Gül

Sosyal Hizmetler-Çocuk Esirgeme Kurumu'na Bağlı Kurumlarda ve Aile Ortamında
Toplumsallaşan Çocukların Hayatı Algılayışlarındaki Farklılıklar (Muğla Örneği)

Doç. Dr. Hatice Kurtuluş

Haydar Kılınç

Sosyoloji-Tarih İlişkisi Çerçevesinde Bir Tarihçi: İlber Ortaylı

Doç. Dr. Hatice Kurtuluş

Ayşegül Durak

Soylulaştırma ve Kentsel Tarihi Mekanların Dönüşümü: İzmir Kıbrıs Şehitleri Caddesi Örneği

Doç. Dr. Hatice Kurtuluş

Gülçin Birdane

Köyceğiz Aile Yapısı

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Gülşah Girgin

Köyceğiz'in Sosyo-Ekonomik Yapısı

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Fazile Yılmaz

Yayla Köyü'nde Göç ve Nedenleri

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Duygu Atlı

Kadınlara Yönelik Cinsel Şiddet ve Feminist Eleştiri

Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa

Eylem Şevik

Klasik Marksizm ve Sosyalist Kültür

Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa

Özlem Aydoğmuş

Şerif Mardin ve Türk Modernleşmesi

Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa

Arzu Arpacı

Türk Modernleşmesi ve Aile

Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa

Deniz Can Beken

Yalnızlığın Tezahürleri: Sol Mahkum Çocuklar Örneği

Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu

Ergün Toy

Bilim-Kurgu Filmlerinde Geleceğe Yönelik Tasarımlar

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul

Esra Sarıkan

Muğla Kimlik Kurgusu

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul

Fikri Köroğlu

Tüketim Toplumu İçinde Reklam Unsuru

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul

Ali Yenmez

Uçucu Madde Bağımlılığında Aile ve Arkadaş Çevresinin Rolü

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Göktuğ Bozkurt

Futbol ve Şiddet

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Seçil Gülşen

İbn-i Haldun ve Durkheim'ın İş Bölümü Kavramlarının Karşılaştırılması

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Melis Alkan

Muğla'da Moda ve Marka Olguları

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Arif İbrahim Atalay

Türkiye'de Rock Kültürü

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

2004

Öğrenci Adı

Tez Başlığı

Danışman

Serpil Sedef

11 Eylül Olayı ve Türk Basınına Yansıması

Doç. Dr. Muammer Tuna

Taylan Muşlu

Küreselleşme ve Neoliberalizm

Doç. Dr. Muammer Tuna

Seher Kaçar

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Sekülerizm Algısı

Doç. Dr. Muammer Tuna

Niran Özgönül

Muğla'da Aile Yapısı

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Nalan Ölçenoğlu

Muğla'da Yerel Basın

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Burcu Akyar

Yaşlılığın Toplumsal Konumu (Muğla Örneği)

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Aylin Mertcan

İslam'da Kadın ve Cinsellik

Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa

Zehra Şahin

Kent Yoksulluğu ve Yoksullukla Baş Etme Stratejileri "Muğla Örneği"

Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa

Özlem Kılıçoğlu

Muğla'da Kadın Örgütlenmeleri

Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa

Betül Akkoçan

Muğla'daki Kadınların Siyasete Katılımı

Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa

Mine Tekin

Sivil Toplum Örgütlerinde Cinsiyet Gruplaşması: Atatürkçü Düşünce Derneği ve
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (Muğla Örnekleri)

Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa

Duygu Ergen

Suçlu Çocuklar ve Rehabilitasyon

Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa

Mehmet Tahça

Çağdaş Aristotalesçi Feminizm

Yrd. Doç. Dr. Hatice Nur Erkızan

Açil Bulut

Aile Çevresinin Çocuk Suçluluğu Üzerindeki Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Hüseyin Salman

Hemşehrilik Olgusu

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Erdem Tur

Muğla Kent Hayatında Geçmişten Günümüze Eğlence Anlayışı

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

2003

Öğrenci Adı

Tez Başlığı

Danışman

Bülent Tatar

Göç Olgusu Üzerine Literatür Taraması

Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa

Serdar Yıldız

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrencilerinin Cinsellik Olgusuna Dair Bilgi, Tutum ve Pratikleri

Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa

Ümit Harbalioğlu

Muğla Merkez İlçede Genç Nüfusun Alkol ve Sigara Eğilimleri Araştırması

Doç. Dr. Muammer Tuna

Barış Anıl

Bodrum'da Eğlence ve Tüketim İlişkisi

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Leyla Varlık

Marmaris'te Turizmin ve Eğlence Yapısı

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Cansel Özbayrak

Sosyolojik Açıdan Datça İlçesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Zeynep Çakın

Turizmin Sosyal Yaşam Üzerindeki Etkileri (İçmeler-Marmaris)

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Özgür Ulubey

Yaşlılıkta Yaşam Kalitesi (Aydın Huzurevi Örneği)

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Alper Koç

Yaşlılıkta Yaşam Kalitesi (Çanakkale Huzurevi Örneği)

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Adem Gürcan

Iğdır'da Caferilik (Muharrem Ayı Yas Törenleri)

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul

Raşide Sar

Karşılıksız Bir Aşk Hikayesi: Türkiye Düşün Hayatında Avrupa Birliği

Yrd. Doç. Dr. Hatice Kurtuluş

Rezan Bilen

Türkiye'de Zorunlu Göç Olgusu: Mersin Örneği

Yrd. Doç. Dr. Hatice Kurtuluş

Özlem Kaya

Yerelin Kültür Pazarı için Yeniden Üretimi ("Asmalı Konak" Örneği)

Yrd. Doç. Dr. Hatice Kurtuluş

Ersin Taşyaran

"Siyasi Partilerde Lidere Endeksli Siyaset" ve "Parti İçi Demokrasi"

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Erol Berk

Futbol ve Fanatizm (Muğla Örneği)

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

2002

Öğrenci Adı

Tez Başlığı

Danışman

Metin Karagöz

Göç Olgusu ve Zorunlu Göç (İzmir/Buca Örneği)

Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu

Cüneyt Kılıç

İş ve İş Bulma Açısından Kahvehanenin Muğla'daki Yeri ve İşlevi

Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu

Adem Kopmuş

Lazca'nın Aktarımında Ailenin Rolü

Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu

Uğur Çetinkaya

1971-1982 Yılları Arasında Türkiye'de Demokratikleşme Hareketleri

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Nezaket Güvenç

1983-1993 Yılları Arasında Türk Siyasal Yaşamında Özal Dönemi

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik.

Özkan Öztürk

Aleviliğin Felsefesi ve Görgü Cemi

Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna

Ferdağ Çelik

Çevre Sorunları ve Önlenmesine Yönelik Politikalar

Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna

Cemil Topkara

Depremin Gençler Üzerindeki Sosyo-Psikolojik Etkileri
(12 Kasım 1999 Düzce Depremi Örneklemi)

Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna

Neşe Güler

İberotel Sarıgerme Park'taki Geri Dönüşüm Uygulamalarının Çevresel ve Toplumsal Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna

Yücel Karadaş

İskenderun Demir Çelik Fabrikalarının Çevresel Etkilerinin Toplumsal Yansımaları

Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna

Azize Birgül Argun

İskenderun Demir-Çelik Fabrikasının Toplumsal Etkilerinin İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna

Turgay Erkılıç

Türkiye'de Modernleşme ve İslam

Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna

Hilga Saylık

Yatağan-Bayır Arası Bölgede Faaliyet Gösteren Mermer İşletmelerinin
Toplumsal ve Çevresel Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna

Mustafa Osmanoğlu

Bodrum İlçesi Monografisi

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Mehmet Can Genişoğlu

Çalışan Kadınlar ve Ev Hanımlarının Günlük Yaşantıları Üzerinde Televizyonun Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Deniz Turan

Demokrat Parti Döneminde Sanayileşme

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Sibel Aytaç

Depremin Sosyolojik Boyutları

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Sibel Aydın

Dünyada ve Türkiye'de Yoksulluk

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Kenan Polat

Emile Durkheim'ın Sosyolojisi ve "İntihar" Üzerine Bir İnceleme

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Sevil Akdemir

Enformasyon Toplumu: Internet ve Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Ahmet Cesur

Gelişme ve Kalkınma Açısından Ula

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Ercan Bayram

Göç ve Hemşehrilik İlişkileri

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Sibel Mehtap

Hayat Kadınları ve Gençlerin Hayat Kadınlarına Bakış Açısı

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Adem Kara

Kitle İletişimin Tarihi Gelişimi, Tekelleşmesi ve Türkiye Örneği

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Atilla Bayramoğlu

Max Weber'in Sosyolojisi ve "Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu" Üzerine Bir İnceleme

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

İnci Eroğlu

Modernleşme Sürecinde "Köy Enstitüleri"

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Fatih Kurtgöz

Muğla Kent Hayatında Eğlence Kültürü

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Volkan Güloğlu

Muğla Merkez Liselerindeki Gençlerin Müzik Eğilimleri

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Serpil Karayiğit

Osmanlı'da Aydın Gözüyle Kadın

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Hakan Mutlu

Sanayileşme ile Birlikte Kadının Çalışma Hayatına Girmesinin Toplumsal Statü ve Rollerindeki
Değişime Etkisi (Ankara İli Polatlı İlçesi Polmen İplik ve Kumaş Fabrikası Örneği)

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Hülya Nacak

Televizyon Reklamlarında Çocuk

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Ebru Önder

Toplumsal Değişimde Sınıf Analizi: Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nden Tutunamayanlara

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Halil Konaklı

Türk Sinemasında İslamcı Arayış Beyaz Sinema (1990-94)

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Münevver Yücel

Türkiye'de Liberalizm

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Mehmet Güzünler

Yenice Köyünün Monografisi

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Serkan Candan

Yerkesik Beldesi Monografisi

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

2001

Öğrenci Adı

Tez Başlığı

Danışman

Erdal Çadır

İç Güvenlik

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Arş. Gör. Ünal Bozyer

Ümit Alkan

Yazılı Basında Kadının Metalaşması (Hafta Sonu Magazin Dergilerinin İçerik Analizi) 

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Veli Kulakoğlu

Köye Modernleşmenin Girmesi (İkizce ve Kozağaç Köylerinin Karşılaştırmalı Analizi)

Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna

Yusuf İzzettin Yaman

Türkiye'de Yüksek Öğretimin Tarihsel Gelişimi

Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna

Sibel Gergiç

Çalışan Kadınların Aile İçi Rollerindeki Değişme

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Şuayip Atay

İntiharların Batman'daki Görünümü

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Sevcan Kapar

Köy Aile Yapısı

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Atilla Yüksek

Köy Kalkınmasında Eğitimin Rolü: Köy Enstitüleri

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Nursel Atasoy

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Profili

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Bülent Öngören

Muğla'da Sosyo-Ekonomik Yapının Sağlık Üzerindeki Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Özlem Havare

Turizmin Kalkınmaya Etkisi: Akyaka Örneği

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Metin Karagöz

Göç Olgusu ve Zorunlu Göç (İzmir/Buca Örneği)

Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu

Cüneyt Kılıç

İş ve İş Bulma Açısından Kahvehanenin Muğla'daki Yeri ve İşlevi

Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu

Adem Kopmuş

Lazca'nın Aktarımında Ailenin Rolü

Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu

Uğur Çetinkaya

1971-1982 Yılları Arasında Türkiye'de Demokratikleşme Hareketleri

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Nezaket Güvenç

1983-1993 Yılları Arasında Türk Siyasal Yaşamında Özal Dönemi

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

2000

Öğrenci Adı

Tez Başlığı

Danışman

Serpil Yüksel

Aile İçerisinde Kadının Statü ve Rol Farklılaşması
(Konya Seydişehir Alüminyum Tesisleri Örneği)

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Belgin Özer

Aile İçi Şiddet

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Okan Taner

Milliyetçilik, İdeoloji ve Tarihsel Süreç İçinde CHP ve MHP'de Milliyetçilik Anlayışı

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Hüseyin Baba

Sanat ve Politika İlişkisi

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Tevfik Usluoğlu

Uygarlık Temelinde Batı Avrupa Uygarlığının Eleştirisi

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Vedat Bıdık

Arabesk Müziğin Ortaya Çıkışı ve Toplumsal Yapı İçindeki Yeri

Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna

Mehmet Özağaçkaya

Cumhuriyet Türkiye'sinin İlk Elli Yılında Kapitalizmin Gelişimi

Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna

Zeynal Bahadır

Türkiye'de Alevilik Olgusuna Farklı Bakış Açıları

Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna

Adem Özyer

Türkiye'de Çevreciliğin Gelişimi

Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna

Hüseyin Tiler

Türkiye'de Köye Modernleşmenin Girmesi

Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna

Umut Lacivert Kazankaya

Amerikan Sosyolojisinin Çağdaş Sosyoloji Kuramlarına Katkısı

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

M. Sadık Koca

Azgelişmişliğin Sosyolojisi

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Birgül Sürücü

Çalışan Kadınların Aile İçi Sorunları

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Fethi Nas

Kimlik Sorunu

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Turgut Güler

Medya ve Tüketim

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Soner Erdinç

Muğla Örneğinde Sivil Toplum Örgütleri

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

1999

Öğrenci Adı

Tez Başlığı

Danışman

Meğrem Duran

Alevilik ve Bektaşilik
(İzmir İli Kemal Paşa İlçesi Yukarı Kızılca Beldesi Örneği)

Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı

Emin Bostancı

Nizamülmülk'ün Siyasetnamesi (Sosyolojik Açıdan Bir Değerlendirme Denemesi)

Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı

Zafer Erdönmez

Eskişehir Han İlçesi Kırsal Alanında Sosyo-Ekonomik Yapı Araştırması ve Göç İlişkileri

Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna

Çiğdem Kurtuluş

Marmaris'te Turizmin Etkisiyle Değişen Aile Yapısı

Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna

Emine Tarım

Traverten

Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna

Fahriye Bora

Yatağan Termik Santralinin Çevresel ve Ekonomik Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna

Bahar Kökemek

Yatağan Termik Santralinin Toplumsal ve Çevresel Etkisinin Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna

Ali Öztürk

Edebiyat Sosyolojisi Teorisi

Yrd. Doç. Dr. Neşet Toku

Özlem Köktepe

Modernitenin Batı Avrupa Tarihindeki Seyri

Yrd. Doç. Dr. Neşet Toku

Ergün Güner

Sivil Toplum

Yrd. Doç. Dr. Neşet Toku

Zafer Durdu

Türkiye'de Modernleşme

Yrd. Doç. Dr. Neşet Toku

Burhaneddin Kaya

1923-1938 Yılları Arasındaki Sosyo-Ekonomik Yapı

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Hüseyin Gülce

1950-1960 Döneminde Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Ayşe Özdemir

1980-1990 Dönemi Sosyo-Ekonomik Yapı

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Özlem İlgü

Aile İçi Kadına Yönelik Şiddet

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Arzu Şen

Bilim Adamlarının Toplumsal Değişme Üzerindeki Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Arzu Aktürk

Boşanma ve Kadınların Boşanmaya İlişkin Görüşleri

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Sevgi Özel

Cumhuriyet'ten Günümüze Türk Kadınının Sosyal Değişimi ve Şanlıurfa Örneği

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Aysun Karadoğan

Kent Ailesinde Kadının Konumu

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Oya Doğan

Köy Enstitüleri

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Cenk Boz

Modernliğin Oluşumu ve Ulaştığı Nokta

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Erol Dursun

Türk Eğitim Sisteminde Ortaöğretim Sorunları

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Serdal Boztürkmen

Türkiye'de Kadın ve Siyaset (1923-50 Dönemi)

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Kemal Ayvaz

Türkiye'de Öğrenci Hareketleri (1940-1980 Arası)

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Burçak Akyunak

Üniversite-Toplumsal Yapı İlişkisi

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Nazan Sağlık

Türk Sinemasında İç ve Dış Göç Olgusu

Yrd. Doç. Dr. Oya Dinçer Durmuş

Ümran Kaymak

Türk Sinemasında Kadın Cinselliği

Yrd. Doç. Dr. Oya Dinçer Durmuş

 

Bağlantılar
İletişim

2017-2018 Güz Dönemi Anket ve Sonuçları

 

2017-2018 Bahar Dönemi Anket ve Sonuçları

 

Web İçerik Sorumlusu

Oğuz Özgür Karadeniz


ozgurkaradeniz@mu.edu.tr

Yukarı Çık