Yüksek Lisans Tezleri

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri

 

Adı Soyadı

Mezuniyet Tarihi

Danışmanı

Tezin Adı

 Ezgi Burgan

 23.08.2012

 Prof. Dr. Muammer Tuna

 Dönüşen Kentte Bir Altkültür: İzmir Kadifekale Gençliği Örneği

 Saliha Yazgaç

16.03.2012

 Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul

 Dijital Beden Tezahürleri Vesilesi İle İnsan Ve İnsan Sonrası Toplum Üzerine Müzakereler

 Ejder Aldan

 09.01.2012

 Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

 Türkiye'de Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş Yıllarının Demokrasi Kavramı Ekseninde Sosyolojik İncelemesi: Demokrat Parti Uygulamaları

Ayşe Merve Şayak

09.08.2011

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Popüler Feminizm İçinde Duygu Asena’nın Yeri

Ercan Kaygısız

29.06.2011

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Sınıfın İlişkisel Analizi: İzmir Kapılar Bölgesi Deri İşçileri

Vuslat Doğan

03.03.2011

Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal

Yoksulluğun Unutulan Yüzü: Çocuk Yoksulluğunun Sosyal-Psikolojik Boyutları

Denizcan Beken

07.09.2010

Prof. Dr. Nurgün Oktik

Türkiye’de Ulus-Devletin İnşasında Üniversite Mezunlarının Vatanseverlik Olgusuna Katkıları

Özlem Ördem

15.07.2010

Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal

Sosyolojik Açıdan “Çocukta Sosyal Diyalog, Adalet Duygusu ve İktidar”

Seçil Özdemir

15.07.2010

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

Kırsal Yoksulluk: Günlüce Köyü Örneği

Soner Çakı

09.02.2010

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul

Tüketim Çağında Sanatın Değişen Halleri ve Sokak Tiyatrosu

Derya Hasırcı

20.01.2010

Prof. Dr. Nurgün Oktik

Milliyetçilik, İcat Edilen Gelenekler ve Cumhuriyetin Onuncu Yıl Kutlamaları Örneği

Emel Yönel

24.08.2009

Öğr. Gör. Dr. Dilek Hattatoğlu

Türkiye’de Serbest Bölgeler: Toplumsal Cinsiyet Açısından Bir İnceleme

Sebahattin Şen

07.07.2009

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul

Kültürel Temsiller, Oryantalizm ve Sinema: Türk Sinemasında Kürt/Doğu Temsilleri

Uçansu Zeynep Demirkan

07.07.2009

Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Gençlerin Şiddet Davranışları

Didem Coşkun

13.02.2009

Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa

Özel Alanda Özel İlişkiler: Evlatlık Kurumu

Arzu Yapıcıoğlu

13.02.2009

Prof. Dr. Nurgün Oktik

Modernleşme Süreci ve Yaşlılık: İki Yerleşim Yerinde Modernitenin Yaşlılığa Etkileri

Ergün İçöz

03.02.2009

Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk

1980 Sonrası Tarım Politikalarının Sosyo-Ekonomik Etkileri: Özlüce ve Doğanköy Örneği

Çağlar Özbek

09.09.2008

Doç. Dr. Muammer Tuna

Uluslararası Göçler Bağlamında Yurttaşlık ve Kimliğin Değişen Anlamı: Marmaris Örneği

Ferhat Değer

09.09.2008

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Fransa’daki Türk Göçmenler ve Kuşaklar Arasındaki Etkileşimde Eğitimin Rolü: Sosyolojik Bir Araştırma

F. Gaye Gökalp Yılmaz

09.09.2008

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Dünya Sistemleri Yaklaşımı İle Türkiye’de 1980 Sonrası Sosyo-Ekonomik Dönüşümlerin Çözümlenmesi

Battal Alma

05.08.2008

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Türkiye’de Erken Seçimlerin Siyasal Yaşam Üzerindeki Etkileri (1980-2007)

Fatmatüz Zehra Fidan

10.07.2008

Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa

Latife Tekin’in Yapıtları Üzerine Feminist Bir Okuma: Yoksulluk, Toplumsal Dışlanma ve Dil

Cenk Boz

14.02.2008

Doç. Dr. Muammer Tuna

Zygmunt Bauman Bağlamında Küreselleşen Modernitenin Açmazları

Esra İçen Denizer

14.12.2007

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul Apaydın

Avrupa Birliği Kültür Politikaları

Gonca Köksal Kılınç

23.10.2007

Doç. Dr. Hatice Kurtuluş

Toplumsal Bir Ölçek Olarak Kentsel Mekanın Dönüşümü: Muğla Kentsel Sit Örneği

Hamit Yelken

19.04.2007

Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa

Küreselleşme ve Yurttaşlık Hukuku: Avrupa Birliği Sürecinde Yargı Reformu ve (Yeni) Ceza Muhakemesi Kanunu

Sibel Aydın

17.11.2006

Doç. Dr. Hatice Kurtuluş

Post-Sosyalist Ülkelerde Açığa Çıkan İşgücü ve Trabzon’da Yabancı Uyruklu Kadın Olgusu

Cemile Barışan

20.07.2006

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul Apaydın

Yrd. Doç. Dr. Necdet Subaşı

“Modern Aklın” Türkiye’deki Etkilerine Tarihsel Bir Bakış

Yücel Karadaş

25.05.2006

Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu

Doğu’nun Batıcı Üretimi: Ziya Gökalp’te Şarkiyatçılık

Gözde Özelce

17.03.2006

Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa

Simmel’in Gözüyle Modernite’nin Sosyolojisi

Volkan Güloğlu

12.10.2005

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul Apaydın

Türkiye’de Assolistliğin Dönüşümü, İmaj, Performans, Anlatı: Emel Sayın Örneği

Halil İbrahim Pınar

28.09.2005

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Çomakdağ-Kızılağaç Köyü Monografisi

Vefa Saygın Öğütle

23.08.2005

Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa

Bir Fenomen Olarak “Amerikan Sosyolojisi”: Sosyolojinin Sosyolojisine C.Wright Mills’in Yaptığı Katkı Bağlamında Eleştirel Bir İnceleme

Sergender Sezer

09.12.2004

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Muğla’da Kentlileşme ve Kent Yönetimine Katılım

Belgin Özer

25.11.2004

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Zeytinköy Köyü Monografisi

Bülent Öngören

17.08.2004

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Doktor-Hasta İlişkisinde Güç ve Çıkar

Fethi Nas

22.10.2003

Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı

Doç. Dr. Nurgün Oktik

Türkiye’de Topluluklar Sosyolojisi: Midyat Örneği (Süryaniler, Yezidiler, Araplar, Kürtler)

Münevver Ayla Top

02.10.2003

Doç. Dr. Nurgün Oktik

1983-2002 Yıllar Arası TBMM Milletvekillerinin Sosyal Yapıdaki Konumları (Sosyo-Demografik Özellikleri)

Oya Doğan

07.11.2002

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

Türkiye’de Özel Dershaneler

Füsun Kökalan

08.08.2002

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

1980 Sonrası Türkiye’de Kadın Çalışmaları

Zafer Durdu

08.08.2002

Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

Frankfurt Okulu ve Türk Sosyolojisinde Eleştiri (1940-1950)

Ali Öztürk

26.09.2001

Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı

İmajoloji (Teorik Bir Denetleme)

 

Bağlantılar
İletişim

2017-2018 Güz Dönemi Anket ve Sonuçları

 

2017-2018 Bahar Dönemi Anket ve Sonuçları

 

Web İçerik Sorumlusu

Oğuz Özgür Karadeniz


ozgurkaradeniz@mu.edu.tr

Yukarı Çık