Hakkımızda

Sosyoloji Bölümü 1993 yılında kurulmuş ve 1994-1995 yılında eğitim-öğretime başlamıştır.

Bölümde  şu anda  1 Prof. Dr., 4 Doç. Dr., 4 Dr.Öğretim.Üyesi,  2 Araştırma Görevlisi, toplam 11 Öğretim elemanı görev yapmaktadır.
 
Amaç:
Sosyoloji, toplumsal gerçekliği, toplumsal değişme perspektifiyle inceleyen, hem teorik hem de uygulamalı bir temel bilim dalıdır. Sosyolojik bilgi ve düşünme yetisi, kişiyi içinde yaşadığı topluma ve dünyaya karşı eleştirel bir bakış ve tavır geliştirmeye yönlendirir; aynı zamanda bu bilginin topluma ve insanlığa hizmet amaçlı projelerde kullanılmasını teşvik eder. Sosyoloji Bölümü olarak hedefimiz öğrencilere öncelikle sosyolojinin genel meseleleri ile ilgili sağlam bir kuramsal formasyon vermektir. Bunun yanı sıra, bölümdeki akademik kadronun uzmanlık alanları doğrultusunda toplumsal yapı araştırmaları, toplumsal cinsiyet sosyolojisi, kadın çalışmaları, çevre sosyolojisi, kültür sosyolojisi ve kültürel çalışmalar, gelişme sosyolojisi, din sosyolojisi, modernleşme sosyolojisi, turizm sosyolojisi, ve suç sosyolojisi gibi alanlarda uzmanlık dersleri önerilmektedir.

Yüksek Lisans/Doktora İmkanı:
Yüksek Lisans eğitiminde amacımız öğrencilerimizin akademik dünyanın gereksinim duyduğu temel teorik ve yöntemsel donanıma sahip bir şekilde yetişmesini sağlamaktır. Diğer yandan akademi dışındaki araştırma alanları ve diğer iş piyasalarının gereksinim duyduğu araştırmacı niteliğine sahip bir donanımda araştırmacıların yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Mezunların Alacağı Ünvanlar / İstihdam Alanları:
Sosyoloji Bölümünden mezun olan bir öğrenci hem kamu hem de özel sektörde geniş bir yelpazede iş bulabilmektedir. Sosyoloji bölümü mezunları öncelikle öğretmenlik formasyonu almak kaydıyla ortaöğrenim okullarında ve dershanelerde felsefe grubu öğretmenliği yapabilirler. Bununla birlikte diğer çalışma alanlarından bazıları şunlardır: Devlet planlama Teşkilatı (DPT), Aile Araştırma Kurumu, Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, belediyeler, bankalar, reklam ve pazarlama şirketleri, büyük holdingler, sivil toplum örgütleri, medya kuruluşları, şirketlerin halkla ilişkiler bölümleri. Sosyoloji bölümü mezunları ayrıca yeterli ve gerekli bir araştırmacılık niteliği kazandıklarında araştırma şirketlerinde sosyal bilim araştırmalarında görev alabilecekleri gibi kendileri de araştırma yürütebilecek niteliğe sahip olabilirler.

Akademik Personel:
Prof. Dr. Muammer TUNA (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Şinasi ÖZTÜRK
Doç. Dr. Vefa Saygın ÖĞÜTLE
Doç. Dr. Hasan ŞEN  
Doç. Dr. Zafer DURDU 
Dr. Öğretim Üyesi  Gökçen ERTUĞRUL   
Dr. Öğretim Üyesi  Savaş ÇAĞLAYAN     
Dr. Öğretim Üyesi Ünal BOZYER     
Dr. Öğretim Üyesi Sergender SEZER 
 
Araştırma Görevlileri:
Arş.Gör. Dr.  Ebru AÇIK TURĞUTER
Arş. Gör. Mirace KARACA EVREN
>