Program

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
GÜZ DÖNEMİ I. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı     Kredi  
        T U L K Z/S
TDB 1801 Türk Dili I 1 1 2 0 0 2 Z
YDB 1811 İngilizce I * 1 1 3 0 0 3 Z/s
YDB 1813 Almanca I * 1 1 3 0 0 3 Z/s
YDB 1815 Fransızca I * 1 1 3 0 0 3 Z/s
ATB 1801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I 1 1 2 0 0 2 Z
ENF 1801 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 1 1 4 0 0 3 Z
SOS 1001 Sosyolojiye Giriş: Sosyolojik Düşünmek 1 1 4 0 0 4 Z
FEL 1801 Felsefeye Giriş 1 1 6 0 0 6 Z
SOS 1003 İktisadın Temelleri 1 1 3 0 0 3 Z
PSİ 1801 Psikolojiye Giriş I 1 1 4 0 0 4 Z
SOS 1005 Sosyal Bilimlerde İstatistiğe Giriş 1 1 3 0 0 3 Z
 
 

 

 

 

 
AKTS 30  
BAHAR DÖNEMİ II. YARIYIL
TDB 1802 Türk Dili II 1 2 2 0 0 2 Z
YDB 1812 İngilizce II * 1 2 3 0 0 3 Z/s
YDB 1814 Almanca II * 1 2 3 0 0 3 Z/s
YDB 1816 Fransızca II * 1 2 3 0 0 3 Z/s
SOS 1002 Siyaset Biliminin Temelleri 1 2 5 0 0 5 Z
SOS 1004 Sosyolojiye Giriş: Kurumlar ve Sorunlar 1 2 5 0 0 5 Z
SOS 1006 Toplum Bilimlerin Yöntemine Giriş 1 2 5 0 0 5 Z
PSİ 1802 Psikolojiye Giriş II 1 2 4 0 0 4 Z
ATB 1802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II 1 2 2 0 0 2 Z
SOS 1008 Akademik Yazım Teknikleri 1 2 4 0 0 4 Z
  Seçmeli Ders (BDS)              
FEL 1902 Eleştirel Düşünme 1 2 3 0 0 6 S
 
 

 

 

 

 
AKTS 30  


GÜZ DÖNEMİ III. YARIYIL
YDB 2811 İngilizce III * 2 3 2 0 0 3 Z/s
YDB 2813 Almanca III * 2 3 2 0 0 3 Z/s
YDB 2815 Fransızca III * 2 3 2 0 0 3 Z/s
SOS 2001 Sosyal Düşünce Tarihi 2 3 5 0 0 5 Z
SOS 2003 Sosyal Bilimlerde Niceliksel Araştırma Teknikleri 2 3 6 0 0 6 Z
SOS 2005 Sosyal Antropoloji 2 3 5 0 0 5 Z
SOS 2007 Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 2 3 5 0 0 5 Z
  Seçmeli Ders (BİS)     3 0 0 3 BİS
  Seçmeli Ders (BDS) veya Seçmeli Ders (BİS)           3 BDS/BİS
SOS 2501 Köy Sosyolojisi 2 3 3 0 0 3 S
SOS 2503 Kitle İletişim Sosyolojisi 2 3 3 0 0 3 S
SOS 2505 Küçük Gruplar Sosyolojisi 2 3 3 0 0 3 S
SOS 2507 Dezavantajlı Gruplar Sosyolojisi 2 3 3 0 0 3 S
SOS 2509 Sinema Soyolojisi 2 3 3 0 0 3 S
PSİ 2901 Öğrenme Psikolojisi 2 3 3 0 0 3 S
FEL 2901 Modern Mantık I 2 3 6 0 0 6 S
 
 

 

 

 

 
AKTS 30  
BAHAR DÖNEMİ IV. YARIYIL
YDB 2812 İngilizce IV * 2 4 3 0 0 3 Z/s
YDB 2814 Almanca IV * 2 4 3 0 0 3 Z/s
YDB 2816 Fransızca IV * 2 4 3 0 0 3 Z/s
SOS 2002 Sosyal Bilimlerde Niteliksel Araştırma Yöntemleri 2 4 5 0 0 5 Z
SOS 2004 Sosyolojik Düşünce Tarihi 2 4 5 0 0 5 Z
SOS 2006 Kent Sosyolojisi 2 4 5 0 0 5 Z
  Seçmeli Ders (BİS)     4 0 0 4 BİS
  Seçmeli Ders (BİS)     4 0 0 4 BİS
  Seçmeli Ders (BDS) veya (BİS)           4 BDS/BİS
SOS 2502 Sanayi Sosyolojisi 2 4 4 0 0 4 S
SOS 2504 İktisat Sosyolojisi 2 4 4 0 0 4 S
SOS 2506 Aile Sosyolojisi 2 4 4 0 0 4 S
SOS 2508 Medya Çalışmaları 2 4 4 0 0 4 S
SOS 2510 Uygarlık Tarihi 2 4 4 0 0 4 S
PSİ 2902 Sosyal Psikoloji 2 4 4 0 0 4 S
FEL 2902 Modern Mantık II 2 4 6 0 0 6 S
 
 

 

 

 

 
AKTS 30  
GÜZ DÖNEMİ V. YARIYIL
SOS 3001 Sosyolojik Teori: Klasik Dönem 3 5 6 0 0 6 Z
SOS 3003 Sosyal Değişme 3 5 6 0 0 6 Z
SOS 3005 Sosyal Bilimlerde Yöntem Tartışmaları 3 5 6 0 0 6 Z
  Seçmeli Ders (BİS)     4 0 0 4 BİS
  Seçmeli Ders (BİS)     4 0 0 4 BİS
  Seçmeli Ders (BDS) veya Ders (BİS)           4 BDS/BİS
SOS 3501 Göç Sosyolojisi 3 5 4 0 0 4 S
SOS 3503 Demografi ve Nüfus Dinamikleri 3 5 4 0 0 4 S
SOS 3505 Çalışma ve Örgüt Sosyolojisi 3 5 4 0 0 4 S
SOS 3507 Edebiyat Sosyolojisi 3 5 4 0 0 4 S
SOS 3509 Cinsiyet ve Toplum 3 5 4 0 0 4 S
SOS 3511 Eğitim Sosyolojisi 3 5 4 0 0 4 S
SOS 3513 Sociological Texts 3 5 4 0 0 4 S
SOS 3515 Demokrasi Kuramları ve Sivil Toplum 3 5 4 0 0 4 S
 
 

 

 

 

 
AKTS 30  
BAHAR DÖNEMİ VI. YARIYIL
SOS 3002 Türkiye’de Sosyolojik Düşünce Tarihi 3 6 6 0 0 6 Z
SOS 3004 Alan Araştırması 3 6 6 0 0 6 Z
SOS 3006 Çağdaş Sosyoloji Teorileri 3 6 6 0 0 6 Z
  Seçmeli Ders (BİS)     4 0 0 4 BİS
  Seçmeli Ders (BİS)     4 0 0 4 BİS
  Seçmeli Ders (BDS) veya (BİS)           4 BDS/BİS
SOS 3502 Gelişme Sosyolojisi 3 6 4 0 0 4 S
SOS 3504 Kadın İncelemeleri 3 6 4 0 0 4 S
SOS 3506 Sağlık ve Beden Sosyolojisi 3 6 4 0 0 4 S
SOS 3508 Boş Zamanlar Sosyolojisi 3 6 4 0 0 4 S
SOS 3510 Sanat Sosyolojisi 3 6 4 0 0 4 S
SOS 3512 Siyaset Sosyolojisi 3 6 4 0 0 4 S
SOS 3514 Understanding Sociological Texts 3 6 4 0 0 4 S
SOS 3516 Sosyal Çalışma 3 6 4 0 0 4 S
SOS 3518 Veri Analizi 3 6 4 0 0 4 S
SOS 3520 Hukuk Sosyolojisi 3 6 4 0 0 4 S
SOS 3522 Toplumsal Hareketler 3 6 4 0 0 4 S
PSİ 3902 Öğrenme ve Belleği Biyolojik Temelleri 3 6 4 0 0 4 S
 
 

 

 

 

 
AKTS 30  
GÜZ DÖNEMİ VII. YARIYIL
SOS 4001 Bitirme Çalışması I 4 7 4 4 0 8 Z
SOS 4002 Bitirme Çalışması II 4 7 4 4 0 8 Z
SOS 4003 Bilgi Sosyolojisi 4 7 6 0 0 6 Z
  Seçmeli Ders (BİS)     4 0 0 4 BİS
  Seçmeli Ders (BİS)     4 0 0 4 BİS
  Seçmeli Ders (BDS)           4 BDS
  Seçmeli Ders (BDS) veya (BİS)           4 BDS/BİS
SOS 4501 Kültür Sosyolojisi 4 7 4 0 0 4 S
SOS 4503 Osmanlı Toplum Yapısı Üzerine İncelemeler 4 7 4 0 0 4 S
SOS 4505 Çevre Sosyolojisi 4 7 4 0 0 4 S
SOS 4507 Turizm Sosyolojisi 4 7 4 0 0 4 S
SOS 4509 Read. And Writing Skills in Sociology I 4 7 4 0 0 4 S
SOS 4511 Din Sosyolojisi 4 7 4 0 0 4 S
SOS 4513 Tarihsel Sosyoloji 4 7 4 0 0 4 S
SOS 4515 İnternet Sosyal Medya ve Yeni Toplumsal İlişkiler 4 7 4 0 0 4 S
SOS 4517 Spor Sosyolojisi 4 7 4 0 0 4 S
PSİ 4903 Psikolojide Seçme Konular 4 7 4 0 0 4 S
PSİ 4905 Psikolojide Çağdaş Akımlar 4 7 4 0 0 4 S
 
 

 

 

 

 
AKTS 30  
BAHAR DÖNEMİ VIII. YARIYIL
SOS 4001 Bitirme Çalışması I 4 8 4 4 0 8 Z
SOS 4002 Bitirme Çalışması II 4 8 4 4 0 8 Z
SOS 4004 Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı 4 8 6 0 0 6 Z
  Seçmeli Ders (BİS)     4 0 0 4 BİS
  Seçmeli Ders (BİS)     4 0 0 4 BİS
  Seçmeli Ders (BDS)           4 BDS
  Seçmeli Ders (BDS) veya (BİS)           4 BDS/BİS
SOS 4502 Modernleşme Tartışmaları 4 8 4 0 0 4 S
SOS 4504 Sosyoloji Ve Tarih Semineri 4 8 4 0 0 4 S
SOS 4506 Suç Sosyolojisi 4 8 4 0 0 4 S
SOS 4508 Writing Skills in Sociology 4 8 4 0 0 4 S
SOS 4510 Modernite Sonrası Sosyoloji 4 8 4 0 0 4 S
SOS 4512 Türkiye’de Din Devlet İlişkileri 4 8 4 0 0 4 S
SOS 4514 Sosyal Politika 4 8 4 0 0 4 S
SOS 4516 Gündelik Hayat Sosyolojisi 4 8 4 0 0 4 S
PSİ 4902 Adli Psikoloji 4 8 4 0 0 4 S
 
 

 

 

 

 
AKTS 30  

 

 
>