BÖLÜMÜMÜZDE YAPILAN LİSANS TEZLERİ

BİTİRME ÇALIŞMASI DERSİ BÖLÜMÜMÜZ AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİDİR. ÖĞRENCİLERİMİZİN EĞİTİM SÜRECİNDE

EDİNDİĞİ BİLGİLERİ BİR ARAŞTIRMA EKSENİNDE LİTERATÜR TARAMA, YÖNTEMSEL MODEL TASARLAMA, VERİ TOPLAMA VE

BUNLARI ANALİZ EDİP RAPORLAŞTIRMALARINI KAPSAMAKTADIR. ŞU ANA KADAR YAKLAŞIK 1000 CİVARINDA TEZ

HAZIRLANMIŞTIR.


1999
Öğrenci Adı Tez Başlığı Danışman
Meğrem Duran Alevilik ve Bektaşilik (İzmir İli Kemal Paşa İlçesi Yukarı Kızılca Beldesi Örneği) Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı
Emin Bostancı Nizamülmülk'ün Siyasetnamesi (Sosyolojik Açıdan Bir Değerlendirme Denemesi) Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı
Zafer Erdönmez Eskişehir Han İlçesi Kırsal Alanında Sosyo-Ekonomik Yapı Araştırması ve Göç İlişkileri Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna
Çiğdem Kurtuluş Marmaris'te Turizmin Etkisiyle Değişen Aile Yapısı Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna
Emine Tarım Traverten Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna
Fahriye Bora Yatağan Termik Santralinin Çevresel ve Ekonomik Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna
Bahar Kökemek Yatağan Termik Santralinin Toplumsal ve Çevresel Etkisinin Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna
Ali Öztürk Edebiyat Sosyolojisi Teorisi Yrd. Doç. Dr. Neşet Toku
Özlem Köktepe Modernitenin Batı Avrupa Tarihindeki Seyri Yrd. Doç. Dr. Neşet Toku
Ergün Güner Sivil Toplum Yrd. Doç. Dr. Neşet Toku
Zafer Durdu Türkiye'de Modernleşme Yrd. Doç. Dr. Neşet Toku
Burhaneddin Kaya 1923-1938 Yılları Arasındaki Sosyo-Ekonomik Yapı Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Hüseyin Gülce 1950-1960 Döneminde Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Ayşe Özdemir 1980-1990 Dönemi Sosyo-Ekonomik Yapı Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Özlem İlgü Aile İçi Kadına Yönelik Şiddet Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Arzu Şen Bilim Adamlarının Toplumsal Değişme Üzerindeki Etkileri Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Arzu Aktürk Boşanma ve Kadınların Boşanmaya İlişkin Görüşleri Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Sevgi Özel Cumhuriyet'ten Günümüze Türk Kadınının Sosyal Değişimi ve Şanlıurfa Örneği Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Aysun Karadoğan Kent Ailesinde Kadının Konumu Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Oya Doğan Köy Enstitüleri Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Cenk Boz Modernliğin Oluşumu ve Ulaştığı Nokta Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Erol Dursun Türk Eğitim Sisteminde Ortaöğretim Sorunları Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Serdal Boztürkmen Türkiye'de Kadın ve Siyaset (1923-50 Dönemi) Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Kemal Ayvaz Türkiye'de Öğrenci Hareketleri (1940-1980 Arası) Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Burçak Akyunak Üniversite-Toplumsal Yapı İlişkisi Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Nazan Sağlık Türk Sinemasında İç ve Dış Göç Olgusu Yrd. Doç. Dr. Oya Dinçer Durmuş
Ümran Kaymak
Emine Mete
Müzeyyen Şenbayrak
Battal Alma
Hayri Kurt

 
Türk Sinemasında Kadın Cinselliği
Türkiye’de Gecekondulaşma ve Muğla Örneği
Köy Aile Yapısı (Konak Kasabası Örneği)
Türkiye’de Kentleşme
Sakçagözü Köyü Araştırması
Yrd. Doç. Dr. Oya Dinçer Durmuş
Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
2000
Öğrenci Adı Tez Başlığı Danışman
Serpil Yüksel Aile İçerisinde Kadının Statü ve Rol Farklılaşması (Konya Seydişehir Alüminyum Tesisleri Örneği) Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Belgin Özer Aile İçi Şiddet Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Okan Taner Milliyetçilik, İdeoloji ve Tarihsel Süreç İçinde CHP ve MHP'de Milliyetçilik Anlayışı Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Hüseyin Baba Sanat ve Politika İlişkisi Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Tevfik Usluoğlu Uygarlık Temelinde Batı Avrupa Uygarlığının Eleştirisi Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Vedat Bıdık Arabesk Müziğin Ortaya Çıkışı ve Toplumsal Yapı İçindeki Yeri Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna
Mehmet Özağaçkaya Cumhuriyet Türkiye'sinin İlk Elli Yılında Kapitalizmin Gelişimi Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna
Zeynal Bahadır Türkiye'de Alevilik Olgusuna Farklı Bakış Açıları Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna
Adem Özyer Türkiye'de Çevreciliğin Gelişimi Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna
Hüseyin Tiler Türkiye'de Köye Modernleşmenin Girmesi Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna
Umut Lacivert Kazankaya Amerikan Sosyolojisinin Çağdaş Sosyoloji Kuramlarına Katkısı Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
M. Sadık Koca Azgelişmişliğin Sosyolojisi Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Birgül Sürücü Çalışan Kadınların Aile İçi Sorunları Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Fethi Nas Kimlik Sorunu Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Turgut Güler Medya ve Tüketim Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Soner Erdinç
Deniz Karadağ
Canan Şahintürk
Kıyas Kesgin
Hakan Güllüsaç
Uğur Özsoy
Mehmet Ali Karadağ
Özlem Eker
Ercüment Sivri
Mustafa Dengiz
Celal Zehiroğlu
Sergender Sezer
Z. Esra Bağdatlı
Muğla Örneğinde Sivil Toplum Örgütleri
Kenger Köyü Monografisi
Muğla’da Kentleşme
Siyasal Partilerde Politika ve Çevre İlişkileri
Marjinal Kültürü Doğuran Etmenlerden Birisi Olarak Müzik “Heavy Metal” Örneği
Internet ve Türkiye’deki Üniversitelerde Internet’in İşlevleri
İslam’da Kadın
Sanayileşme Sürecinde Kadının Konumu
Türkiye’de Siyasi Partiler ve Demokrasi Anlayışları
Medya ve Şiddet
Karabörtlen Köyü’nün Monografisi
Medya ve Kadın
İki Alevi Köyünün Karşılaştırılması (Muğla-Fevziye ve Hatay-Uzunbağ)
Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna
Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna
Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna
Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı
2001
Öğrenci Adı Tez Başlığı Danışman
Erdal Çadır İç Güveylik Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Arş. Gör. Ünal Bozyer
Ümit Alkan Yazılı Basında Kadının Metalaşması (Hafta Sonu Magazin Dergilerinin İçerik Analizi) Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Veli Kulakoğlu Köye Modernleşmenin Girmesi (İkizce ve Kozağaç Köylerinin Karşılaştırmalı Analizi) Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna
Yusuf İzzettin Yaman Türkiye'de Yüksek Öğretimin Tarihsel Gelişimi Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna
Sibel Gergiç Çalışan Kadınların Aile İçi Rollerindeki Değişme Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Şuayip Atay İntiharların Batman'daki Görünümü Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Sevcan Kapar Köy Aile Yapısı Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Atilla Yüksek Köy Kalkınmasında Eğitimin Rolü: Köy Enstitüleri Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Nursel Atasoy Muğla Üniversitesi Öğrenci Profili Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Bülent Öngören Muğla'da Sosyo-Ekonomik Yapının Sağlık Üzerindeki Etkileri Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Özlem Havare Turizmin Kalkınmaya Etkisi: Akyaka Örneği Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2002
Öğrenci Adı Tez Başlığı Danışman
Metin Karagöz Göç Olgusu ve Zorunlu Göç (İzmir/Buca Örneği) Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu
Cüneyt Kılıç İş ve İş Bulma Açısından Kahvehanenin Muğla'daki Yeri ve İşlevi Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu
Adem Kopmuş Lazca'nın Aktarımında Ailenin Rolü Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu
Uğur Çetinkaya 1971-1982 Yılları Arasında Türkiye'de Demokratikleşme Hareketleri Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Nezaket Güvenç 1983-1993 Yılları Arasında Türk Siyasal Yaşamında Özal Dönemi Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik.
Özkan Öztürk Aleviliğin Felsefesi ve Görgü Cemi Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna
Ferdağ Çelik Çevre Sorunları ve Önlenmesine Yönelik Politikalar Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna
Cemil Topkara Depremin Gençler Üzerindeki Sosyo-Psikolojik Etkileri (12 Kasım 1999 Düzce Depremi Örneklemi) Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna
Neşe Güler İberotel Sarıgerme Park'taki Geri Dönüşüm Uygulamalarının Çevresel ve Toplumsal Etkileri Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna
Yücel Karadaş İskenderun Demir Çelik Fabrikalarının Çevresel Etkilerinin Toplumsal Yansımaları Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna
Azize Birgül Argun İskenderun Demir-Çelik Fabrikasının Toplumsal Etkilerinin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna
Turgay Erkılıç Türkiye'de Modernleşme ve İslam Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna
Hilga Saylık Yatağan-Bayır Arası Bölgede Faaliyet Gösteren Mermer İşletmelerinin Toplumsal ve Çevresel Etkileri Yrd. Doç. Dr. Muammer Tuna
Mustafa Osmanoğlu Bodrum İlçesi Monografisi Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Mehmet Can Genişoğlu Çalışan Kadınlar ve Ev Hanımlarının Günlük Yaşantıları Üzerinde Televizyonun Etkileri Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Deniz Turan Demokrat Parti Döneminde Sanayileşme Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Sibel Aytaç Depremin Sosyolojik Boyutları Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Sibel Aydın Dünyada ve Türkiye'de Yoksulluk Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Kenan Polat Emile Durkheim'ın Sosyolojisi ve "İntihar" Üzerine Bir İnceleme Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Sevil Akdemir Enformasyon Toplumu: Internet ve Türkiye Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Ahmet Cesur Gelişme ve Kalkınma Açısından Ula Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Ercan Bayram Göç ve Hemşehrilik İlişkileri Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Sibel Mehtap Hayat Kadınları ve Gençlerin Hayat Kadınlarına Bakış Açısı Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Adem Kara Kitle İletişimin Tarihi Gelişimi, Tekelleşmesi ve Türkiye Örneği Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Atilla Bayramoğlu Max Weber'in Sosyolojisi ve "Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu" Üzerine Bir İnceleme Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
İnci Eroğlu Modernleşme Sürecinde "Köy Enstitüleri" Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Fatih Kurtgöz Muğla Kent Hayatında Eğlence Kültürü Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Volkan Güloğlu Muğla Merkez Liselerindeki Gençlerin Müzik Eğilimleri Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Serpil Karayiğit Osmanlı'da Aydın Gözüyle Kadın Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Hakan Mutlu Sanayileşme ile Birlikte Kadının Çalışma Hayatına Girmesinin Toplumsal Statü ve Rollerindeki Değişime Etkisi (Ankara İli Polatlı İlçesi Polmen İplik ve Kumaş Fabrikası Örneği) Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Hülya Nacak Televizyon Reklamlarında Çocuk Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Ebru Önder Toplumsal Değişimde Sınıf Analizi: Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nden Tutunamayanlara Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Halil Konaklı Türk Sinemasında İslamcı Arayış Beyaz Sinema (1990-94) Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Münevver Yücel Türkiye'de Liberalizm Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Mehmet Güzünler Yenice Köyünün Monografisi Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Serkan Candan
Ali Kaya
Yerkesik Beldesi Monografisi
Medya ve Futbol İlişkisi
Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik
Yrd. Doç. Dr. Nurgün Oktik2003
Öğrenci Adı Tez Başlığı Danışman
Bülent Tatar Göç Olgusu Üzerine Literatür Taraması Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa
Serdar Yıldız Muğla Üniversitesi Öğrencilerinin Cinsellik Olgusuna Dair Bilgi, Tutum ve Pratikleri Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa
Ümit Harbalioğlu Muğla Merkez İlçede Genç Nüfusun Alkol ve Sigara Eğilimleri Araştırması Doç. Dr. Muammer Tuna
Barış Anıl Bodrum'da Eğlence ve Tüketim İlişkisi Doç. Dr. Nurgün Oktik
Leyla Varlık Marmaris'te Turizmin ve Eğlence Yapısı Doç. Dr. Nurgün Oktik
Cansel Özbayrak Sosyolojik Açıdan Datça İlçesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı Doç. Dr. Nurgün Oktik
Zeynep Çakın Turizmin Sosyal Yaşam Üzerindeki Etkileri (İçmeler-Marmaris) Doç. Dr. Nurgün Oktik
Özgür Ulubey Yaşlılıkta Yaşam Kalitesi (Aydın Huzurevi Örneği) Doç. Dr. Nurgün Oktik
Alper Koç Yaşlılıkta Yaşam Kalitesi (Çanakkale Huzurevi Örneği) Doç. Dr. Nurgün Oktik
Adem Gürcan Iğdır'da Caferilik (Muharrem Ayı Yas Törenleri) Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Raşide Sar Karşılıksız Bir Aşk Hikayesi: Türkiye Düşün Hayatında Avrupa Birliği Yrd. Doç. Dr. Hatice Kurtuluş
Rezan Bilen Türkiye'de Zorunlu Göç Olgusu: Mersin Örneği Yrd. Doç. Dr. Hatice Kurtuluş
Özlem Kaya Yerelin Kültür Pazarı için Yeniden Üretimi ("Asmalı Konak" Örneği) Yrd. Doç. Dr. Hatice Kurtuluş
Ersin Taşyaran "Siyasi Partilerde Lidere Endeksli Siyaset" ve "Parti İçi Demokrasi" Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Erol Berk Futbol ve Fanatizm (Muğla Örneği) Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

2004
Öğrenci Adı Tez Başlığı Danışman
Serpil Sedef 11 Eylül Olayı ve Türk Basınına Yansıması Doç. Dr. Muammer Tuna
Taylan Muşlu Küreselleşme ve Neoliberalizm Doç. Dr. Muammer Tuna
Seher Kaçar Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Sekülerizm Algısı Doç. Dr. Muammer Tuna
Niran Özgönül Muğla'da Aile Yapısı Doç. Dr. Nurgün Oktik
Nalan Ölçenoğlu Muğla'da Yerel Basın Doç. Dr. Nurgün Oktik
Burcu Akyar Yaşlılığın Toplumsal Konumu (Muğla Örneği) Doç. Dr. Nurgün Oktik
Aylin Mertcan İslam'da Kadın ve Cinsellik Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa
Zehra Şahin Kent Yoksulluğu ve Yoksullukla Baş Etme Stratejileri "Muğla Örneği" Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa
Özlem Kılıçoğlu Muğla'da Kadın Örgütlenmeleri Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa
Betül Akkoçan Muğla'daki Kadınların Siyasete Katılımı Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa
Mine Tekin Sivil Toplum Örgütlerinde Cinsiyet Gruplaşması: Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (Muğla Örnekleri) Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa
Duygu Ergen Suçlu Çocuklar ve Rehabilitasyon Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa
Mehmet Tahça Çağdaş Aristotalesçi Feminizm Yrd. Doç. Dr. Hatice Nur Erkızan
Açil Bulut Aile Sosyal Çevresinin Çocuk Suçluluğu Üzerindeki Etkisi Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Hüseyin Salman Hemşehrilik Olgusu Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Erdem Tur
Fatma Aydoğdu
Özge Aysevener
Kader Eski
Hale Gülser Erbağcı
Serap Ayköse
Halil Erdemir
Emel Özdemir
Aydın Kabak
Muğla Kent Hayatında Geçmişten Günümüze Eğlence Anlayışı
Düğerek Mahallesi’nde Toplumsal Değişme Süreci
Ula’da Aile Yapısı
Popüler Kültür Ürünü Olarak Popstar Türkiye Yarışmasının İncelenmesi
Feminist Siyaset Felsefesi: Marksist Feminizm
Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Çevresel Eğilimleri
Medya ve Futboldaki Şiddet Etkisi
Akçaova Köyü’nde Toplumsal Değişim ve Göç
Bölüşüme İlişkin Yaklaşımlar İle Türkiye’de ve Dünyada Bölüşümün Seyri
Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Doç. Dr. Muammer Tuna
Doç. Dr. Nurgün Oktik
Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Yrd. Doç. Dr. Hatice Nur Erkızan
Doç. Dr. Muammer Tuna
Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Doç. Dr. Nurgün Oktik
Yrd. Doç. Dr. Hatice Kurtuluş
2005
Öğrenci Adı Tez Başlığı Danışman
Emine Güner Geleneksel Kentten Modern Kente Geçiş ve Tarihsel Mekanın Dönüşümü Doç. Dr. Hatice Kurtuluş
Sahra Karlova İstanbul'da Değişen Eğlence Kültürü; Beyoğlu'nda Şarap Evleri Doç. Dr. Hatice Kurtuluş
Özlem Gül Sosyal Hizmetler-Çocuk Esirgeme Kurumu'na Bağlı Kurumlarda ve Aile Ortamında Toplumsallaşan Çocukların Hayatı Algılayışlarındaki Farklılıklar (Muğla Örneği) Doç. Dr. Hatice Kurtuluş
Haydar Kılınç Sosyoloji-Tarih İlişkisi Çerçevesinde Bir Tarihçi: İlber Ortaylı Doç. Dr. Hatice Kurtuluş
Ayşegül Durak Soylulaştırma ve Kentsel Tarihi Mekanların Dönüşümü: İzmir Kıbrıs Şehitleri Caddesi Örneği Doç. Dr. Hatice Kurtuluş
Gülçin Birdane Köyceğiz Aile Yapısı Doç. Dr. Nurgün Oktik
Gülşah Girgin Köyceğiz'in Sosyo-Ekonomik Yapısı Doç. Dr. Nurgün Oktik
Fazile Yılmaz Yayla Köyü'nde Göç ve Nedenleri Doç. Dr. Nurgün Oktik
Duygu Atlı Kadınlara Yönelik Cinsel Şiddet ve Feminist Eleştiri Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa
Eylem Şevik Klasik Marksizm ve Sosyalist Kültür Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa
Özlem Aydoğmuş Şerif Mardin ve Türk Modernleşmesi Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa
Arzu Arpacı Türk Modernleşmesi ve Aile Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa
Deniz Can Beken Yalnızlığın Tezahürleri: Sol Mahkum Çocuklar Örneği Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu
Ergün Toy Bilim-Kurgu Filmlerinde Geleceğe Yönelik Tasarımlar Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Esra Sarıkan Muğla Kimlik Kurgusu Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Fikri Köroğlu Tüketim Toplumu İçinde Reklam Unsuru Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Ali Yenmez Uçucu Madde Bağımlılığında Aile ve Arkadaş Çevresinin Rolü Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Göktuğ Bozkurt Futbol ve Şiddet Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Seçil Gülşen İbn-i Haldun ve Durkheim'ın İş Bölümü Kavramlarının Karşılaştırılması Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Melis Alkan Muğla'da Moda ve Marka Olguları Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Arif İbrahim Atalay
Ümmügülsüm Arkan
Benan Urhan
Emel Karakuzu
Alperen Kılıç
Türkiye'de Rock Kültürü
Vatandaşlık Eğitiminin Vatandaşlık Bilincine Etkisi: Muğla Emirbeyazıt İlköğretim Okulu Örneği
Kuşaklar Arası Çatışma
Doğanköy Monografisi
Gülağzı Köyü Monografisi
Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Doç. Dr. Nurgün Oktik
Doç. Dr. Nurgün Oktik
Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk2006
Öğrenci Adı Tez Başlığı Danışman
Gülkibar Öztürk 1980 Sonrası Gecekondu Olgusu Doç. Dr. Hatice Kurtuluş
Biran Altuncu Bölgesel Bir Çevre Sorunu Olan Çernobil Kazası Sonucunda Toplumsal Tepkilerin Yeniden Ortaya Çıkışı (Karadeniz Örneği) Doç. Dr. Hatice Kurtuluş
Hatice Koç Küreselleşen Dünyada Tersine Göç: "1. Dünyadan 3. Dünyaya Doğru" Doç. Dr. Hatice Kurtuluş
Gülşah Duyan Turizmin Yarattığı Kentleşme Biçimi: Bodrum Örneği Doç. Dr. Hatice Kurtuluş
Nilay Sert Epiküros'un İnsan Anlayışı Doç. Dr. Hatice Nur Erkızan
Hilal Kabaş Türkiye'den Almanya'ya veya Diğer Batı Avrupa Ülkelerine Giden Türk İşçilerinin Yurda Döndüklerinde Yaşadıkları Uyum Problemleri: Afyon Yeşilhisar Örneği Doç. Dr. Muammer Tuna
Burcu Kars Çalışan Gençliğin Avrupa Birliği'ne Bakışı Doç. Dr. Nurgün Oktik
Ramazan Birdem Çok Partili Hayata Geçiş ve Demokrasi Sorunu Doç. Dr. Nurgün Oktik
Serminay Taş Eğitimde Rehberlik Hizmetleri Doç. Dr. Nurgün Oktik
Sinan Çalık Lise Gençliğinin Avrupa Birliği'ne Bakışı Doç. Dr. Nurgün Oktik
Meltem Zıngıl Modern Dünya, Ruh Sağlığı ve İlaç Kullanımı Doç. Dr. Nurgün Oktik
Didem Coşkun Muğla'da Genç İntiharlar ve İntihar Girişimleri Doç. Dr. Nurgün Oktik
Atilla Aktaş Sinema ve Toplumsal Değişme Arasındaki İlişki Bağlamında Güldürü ve Kemal Sunal Sineması Doç. Dr. Nurgün Oktik
Ayşe Can Toplumda Özürlü Algısı Doç. Dr. Nurgün Oktik
Adnan Deniz Üniversite Gençliğinin Avrupa Birliği'ne Bakışı Doç. Dr. Nurgün Oktik
Gülin Polat Yabancılaşmanın İntihar Üzerindeki Etkisi: Muğla Örneği Doç. Dr. Nurgün Oktik
Derya Hasırcı Dedikodunun Öğrenci Kültürü İçindeki Yeri Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa
Ş. Mine Çaltı Direniş Kaynakları ve Bilimkurgunun Düşünsel Katkıları Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu
Emel Yönel Sol Harekette Kadın Duruşları Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu
Arzu Yapıcıoğlu Kadın-Erkek İlişkilerinin Karikatürdeki Temsili Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Serdar Kaya Postmodernizm ve Sinema: Sinemada "Postmodern" Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Cem Kılıç İbn-i Haldun ve Karl Marx'ın Altyapı-Üstyapı ve Emek-Değer Kavramlarının Karşılaştırılması Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Hasan Kuyumcu İbn-i Haldun'un Düşünceleri ve İbn-i Haldun'un Aydınlanma Düşüncelerinden Marx, Rousseau, Montesqieu ve Vico ile Karşılaştırılması Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Zerrin Duran İbn-i Haldun'un ve Platon'un Devlet Anlayışları Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Mehmet Göktaş Liberal ve Devletçi Kalkınma Politikaları ve Kuramlarının Ulus Devlet Tartışması Ekseninde Karşılaştırması Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Fatma Özkılıç Muğla Sanayi Bölgesi'nde 12-18 Yaş Arasında Çalışan Çocukların Durumu Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Deniz Temizel Özelleştirme Sonrası Petkim Lojmanlarının Toplumsal İlişkilerindeki Değişim Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Ferah Somaklar Şiddet İçerikli Çizgi Filmlerin Çocuklar Üzerindeki Etkileri Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
İsmail Taş Türkiye'de Tarım Politikalarının Değişimi Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Gonca Eser
Semra Demirci
Neriman Boran
Ergün İçöz
Mehmet Bahçecioğlu


Şenay Öztürk
Türkiye'de Tarımsal Yapılar ve Tarım Politikaları
1970-1980 Türk Sineması ve Toplumsal Değişme
Küreselleşmenin Ulus-Devlete Olan Etkileri
Değişen Tarım Politikalarının Yerele Etkisi
Körfez Ülkelerine Geçici Olarak Göç Eden Arap Alevilerin (Nusayri) Ekonomik Değişimleri ve Bu Değişimin Sosyal Yapıya Etkileri
Türkiye’de Uygulanmaya Çalışılan Tarım Politikaları
Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk


Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk2007
Öğrenci Adı Tez Başlığı Danışman
Özlem Topçuoğlu Gelir Yoksulu Kadınların Yoksulluğu Yaşama Biçimleri: "Orta Sınıf Örneği" Doç. Dr. Hatice Kurtuluş
Derya Deniz Cirnoğlu Muğla'da Kentsel Yoksulluk ve Geçinme Stratejileri: Saburhane Mahallesi Örneği Doç. Dr. Hatice Kurtuluş
Gamze Büyüker Aliağa Petro-Kimya Sanayisi'nin Çevresel ve Toplumsal Etkileri Doç. Dr. Muammer Tuna
Remzi Canberk Alhas Bodrum Kentinde Turizm Faaliyetlerinin Toplumsal ve Fiziksel Yapıya Etkileri Doç. Dr. Muammer Tuna
Sevgi Onay Marmaris'te Turizmin Etkisiyle Değişen Aile Yapısı Doç. Dr. Muammer Tuna
Vuslat Doğan 1923 Nüfus Mübadelesi ve Muğla'ya Gelen Mübadiller Doç. Dr. Nurgün Oktik
Bahar İlhan Avrupa Birliği ve Türkiye'de Siyasette Kadının Konumu Doç. Dr. Nurgün Oktik
Ahmet Aksoy Küreselleşmenin Doğuşu ve Yol Açtığı Değişimler Doç. Dr. Nurgün Oktik
Alev Dalaman Yeniköy ve Kötekli Köylerindeki Aile İçi Etkileşim Doç. Dr. Nurgün Oktik
Ali Çetin 1980-1990 Yılları Arasında Türkiye'de ve Müzikte Yaşanan Sosyal-Kültürel Değişimler Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa
Fatma Demirci Emeğin Başkenti Zonguldak: 1990 Grevi Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa
Fatma Çobankaya Sivas Kentinde Mezhep Gerilimleri (Sivas Madımak Oteli Olayı) Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa
Sultan Tilen Yerel Siyasette Kadın Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa
Betül Ataman "Aybaşı"nın Toplumsal Hali Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Burcu Ökten Akıl Sağlığı ve Toplum Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Gamze Kır Almanya'da Yaşamış Türkiyeli Gençlerin Sosyal ve Kültürel Çatışması Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Sevgi Belindir Frankfurt Okulu ve Kültür Endüstrisi Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Nuran Arslan Modern Bir Kurum Olarak Sanatın Gelişimi Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Şenol Koç Muğla Yöresinde Gülağzı, Doğanköy ve Yenice Köylerinde Geleneksel Tedavi Yöntemleri Çerçevesinde Kadın Bedeni Algıları Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Aylin Cankurtaran Arkadaş İlişkilerinin Sapma Davranışlara Etkisi Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal
Seçil Özdemir Cezalandırma Biçimlerindeki Değişmeler Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal
Sema Kocamemik Okul Öncesi Dönemindeki Çocukların Toplumsal Cinsiyet Rollerini Öğrenmeleri Sürecindeki Etkiler Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal
Mehmet Akan Futbol ve Şiddet Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Neslihan Çiftçi Anadolu Aleviliği ve Alevi Gençliği Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Funda Sefa Cumhuriyetten Günümüze Türkiye'de Tarım ve Tarım Politikaları Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Nursenay Gül Gramsci ve Hegemonya Kavramı Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Abdullah Geredelioğlu
Murat Akduman
Sinem Sözer
Küreselleşme ve Avrupa Birliği'nin Türkiye Tarımına Etkileri
Muğla Yöresinde Geleneksel İyileştirme Yöntemlerinin Belirlenmesi
Küreselleşme Olgusu ve Toplumsal Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk


2008
Öğrenci Adı Tez Başlığı Danışman
Hüseyin İnan Cumhuriyetten Günümüze Türkiye'de Kentleşme ve Kentleşme Politikaları Doç. Dr. Hatice Kurtuluş
Burçin Baştürk Kentsel Dönüşüm ve Gecekondu Sorunu Doç. Dr. Hatice Kurtuluş
Gülçin Eğri Kentsel Yoksullukla Mücadelede Sosyal Politikalar Doç. Dr. Hatice Kurtuluş
Bedriye Özdemir Küçük Kntlerin Mekansal Dönüşümde Üniversitelerin Etkisi: Muğla Örneği Doç. Dr. Hatice Kurtuluş
Ayşe Dönmez Küreselleşme ve Uluslar arası Göç Doç. Dr. Hatice Kurtuluş
Azize Yalçınkaya Metropol Kent Üniversitelerinden Taşra Üniversitelerine Gelen Akademisyenlerin Kentsel- Toplumsal Uyum Süreçleri Doç. Dr. Hatice Kurtuluş
Oğuzhan Uysal Neoliberalizm ve Toplumsal Ayrışmalar (Toplumsal Sınıfların Mekansal Ayrışmaları) Doç. Dr. Hatice Kurtuluş
Fatma Sümbül Ortaca'nın Hızlı Kentleşme Sürecinde Aldığı Göçler ve Göçmenler Üzerine Niteliksel Bir Çalışma Doç. Dr. Hatice Kurtuluş
Hakan Sönmez Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin Çevresel ve Toplumsal Etkilerinin Araştırılması Doç. Dr. Muammer Tuna
Nur Yüzgüleç Muğla'nın Eko-Turizm Potansiyeli ve Bunun Toplumsal ve Çevresel Bağlamı (Fethiye Örneği) Doç. Dr. Muammer Tuna
Mehmet Bilecen 1980 Sonrası İşçi Sendikacılığı Doç. Dr. Nurgün Oktik
Şüheda Reşitoğlu Datça'da Aile Yapısı Doç. Dr. Nurgün Oktik
Serdar Canlı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kitaplarının (İlköğretim 6-7-8) Metin Analizi Doç. Dr. Nurgün Oktik
Şaziye Solmaz Dünyada, Türkiye'de Göç, Mevsimlik Göç ve Aileye Etkisi: Aksaray Örneği Doç. Dr. Nurgün Oktik
Samet Duran Jeotermal Enerji ve Salihli Doç. Dr. Nurgün Oktik
Abdulbaki Vuran Otorite Doç. Dr. Nurgün Oktik
Murat Güngör Yaşlı Kültürü ve Emekli Derneklerindeki Yaşlıların Sosyo-Kültürel Özellikleri Doç. Dr. Nurgün Oktik
Sıla Yüksel Avrupa Birliği Oluşum Sürecinde Kültür ve Eğitim Politikalarının Türkiye Üzerine Etkisi Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa
Aslı Görkem Atan Merkez Muğla'da Kentsel Yoksulluk ve Yeşil Kart Kullanan Hane Halkları Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa
İshak Yağız Modern ve Postmodern Dönemde Sınıf Yapısı Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa
Tuğba Aksoy Yoksulluk ve Türkiye'de Yoksullukla Mücadele Yolları Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa
Aliye Tuncer Oryantalizm ve Türkiye (Doğu ile Batı Ülkelerinde Yaşayan Türk İşçiler) Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu
Duygu Tuncer Türk Sinemasında Fahişelik Temsilleri Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu
Bilal Ahı Etnisite, Milliyetçilik ve Bu Bağlamda Türkiye'de "Kürt Meselesi" Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Filiz Topal Ders Kitaplarında Cinsiyet Rollerinin Öğrenimi Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal
Melike Türkoğlu Modern Devlette Polis ve Modern Polisle İlgili Tartışmalar Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal
Zühal Çelik Ölüm Cezası Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal
İnci Özenoğlu Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığına Bir Örnek Olarak Tıbbi Satış Mümessillerinde Cinsel Taciz Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal
Sabri Zahit Töre Cinayetlerine Sosyolojik Bir Bakış Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal
Gül Kadem Maya
Gonca Akarsu
Gökçe Demirtaş
Esra Turgut
Deniz Gündoğmuş

 
Sivas Madımak Oteli Olayı
Sultaniye Kaplıcaları ve Sürdürülebilir Turizm
Karşılaştırmalı Perspektiften Denizel Kafes İşletmelerinin Çevresel ve Toplumsal Etkileri, Muğla Örneği
Türk Sinemasında Kadın İmajı “Türkan Şoray Örneği”
Türk Sinemasında Şener Şen ve Bir Direniş Yöntemi: Güldürü

 
Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Doç. Dr. Muammer Tuna
Doç. Dr. Muammer Tuna
Doç. Dr. Nurgün Oktik
Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

 


2009
Öğrenci Adı Tez Başlığı Danışman
İrem Alkan Aile İçi Rollerin Belirlenmesinde Kadının Çalışmasının Önemi Doç. Dr. Nurgün Oktik
Tolga Tayfur Akhisar'ın Sosyo-Ekonomik Yapısı Doç. Dr. Nurgün Oktik
Mine Ertürk Avrupa Birliği ve Türkiye'de Çocuğun Konumu Doç. Dr. Nurgün Oktik
Şerife Kaplan Avrupa Birliği ve Türkiye'de Kadın Akademisyenler Doç. Dr. Nurgün Oktik
Engin Ayyıldız Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları (1923-1940) Doç. Dr. Nurgün Oktik
Seher Akkaya Değişen Aile Yapısında Yaşlıların Konumu "Muğla Sekibaşı Örneği" Doç. Dr. Nurgün Oktik
Gülhan Şeker Hasankeyf Aile Yapısı Doç. Dr. Nurgün Oktik
Rahime Bozkurt Kadın Yoksulluğu (Muğla Sekibaşı Kadın Dayanışma Derneği Örneği) Doç. Dr. Nurgün Oktik
Filiz Yılmaz Küreselleşme ve 21. Yüzyılda Yüksek Öğrenim Doç. Dr. Nurgün Oktik
İnci Bayram Muğla Üniversite Öğrencilerinin Doğanköy'deki Toplumsal Değişmeye Etkisi Doç. Dr. Nurgün Oktik
Funda Korkmaz Muğla Üniversitesi Öğrencilerinin Kötekli Köyü'ndeki Sosyal Değişmeye Etkisi Doç. Dr. Nurgün Oktik
Burcu Suluçay Özelleştirmelerin Aile Yapısına Etkisi (Konya-Seydişehir Eti Alüminyum Fabrikası Örneği) Doç. Dr. Nurgün Oktik
Emine Çetin Yaşlılık ve Huzurevleri Doç. Dr. Nurgün Oktik
İlyas Körpe Turizm Faaliyetlerinin Toplumsal Yapıya Etkileri "Akyaka Örneği" Prof. Dr. Muammer Tuna
Mehmet Aktaş Yatağan Termik Santrali'nin Çevresel ve Toplumsal Etkisinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Muammer Tuna
Pınar Kocaman Aile İçi Şiddete Karşı Kadın Hareketi ve Sığınma Evleri Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu
Bahar Usta Annelik Bağlamında Milliyetçi Söylemler Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu
Sevinç Ustabaş Cinsiyetçi İşbölümü ve Erkek Eşcinselliği Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu
Ezgi Durak Kültür Endüstrisi Çağında Olumsuzlama Olarak 'Sokak Tiyatrosu' Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu
Ebru Kaman Adet Kanaması Üzerinden Kadın Bedeni Algıları Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Sevgi Palaska Çingene İmgesi ve Önyargıları: Edirne Uzunköprü Örneği Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Kıvılcım Erolgaç Geçmişle Günümüzün Aşk Kavramının Türk Sineması Üzerinden İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Duygu Kanal Kadınlık Halleri: Bekaret (Bekaret Olgusunun Algılanışı ve Değişimi) Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Gamze Boyluğ Öze Dönüş: Ters Göç Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Gül Çınar Tüketim Toplumunda Televizyonun Etkisi ve Bireyleri Tek Tipleştirmesi Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Orhan Güçlü Otorite Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal
Özlem Pehlivan 1960-1975 Yılları Arası Türk Filmlerinde Kentli Aile Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Mustafa Özdal Yeniköy'ün Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Değişimine Muğla Üniversitesi Etkisinin Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Çağla Sağlam Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)'den Önce (1970-1980) ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)'den Sonra (1980-1990) Üniversitelerde Eğitim Anlayışı Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Cevriye Yoylu Esnek Üretim ve İşsizlik Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Nilsun Dereçiçek Göç ve Kentleşme Sürecinde Değişen Aile Yapısı (Bursa/Vakıf Mahallesi Örneği) Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Sibel Yıldırım Siyasal Partiler ve Toplumsal Bütünleşme Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Şahsenem Bayraktar Türkiye'de Tarım ve Tarım Politikaları Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Emre Özcan
Hande Kılıç
Deniz Sarı
Rukiye Argun
Sümeyye Gül
Türkiye'nin Tarım Politikalarının İncelenmesi
Türk Sinemasında Kötü Adam Karakteri
Alçıtepe Köyü Monografisi
Yılmaz Güney ve Sineması
Kitle Turizmine Karşı Sürdürülebilir Turizm Anlayışı: Akyarlar Örneği
Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Prof. Dr. Nurgün Oktik
Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Prof. Dr. Muammer Tuna
2010
Öğrenci Adı Tez Başlığı Danışman
Hasan Çelik Beyşehir'in Sosyal Yapısı Prof. Dr. Nurgün Oktik
Merve Akyüz Eğitim, İdeoloji ve İktidar İlişkisinde Öğretmen Kılvuz Kitaplarının İncelenmesi Prof. Dr. Nurgün Oktik
Aslı Özevin Muğla'da Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Değişme Prof. Dr. Nurgün Oktik
Eren Akdoğan Sosyoloji ve Felsefe Öğretimi Prof. Dr. Nurgün Oktik
Zühal Erdem Aleni ve Gizli Vicdani Red Sürecinde Yaşamsal Pratikler Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu
Mustafa Doğruol Erkekliğin "Üretiminde" İşsizlik Korkusunun Yeri Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu
Fatma Nur Kayalar Kadınlar Bağlamında Karikatür ve Toplumsal Yaşam Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu
Sümeyra Yıldız Kentte Üç Kuşak Yörük Kadını Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu
Ayhan Taş Popüler Kültür Bağlamında Popüler Müzik: Bir Karşı Duruş Sokak Müziği Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu
Gülçin Döner 1980'den Günümüze Türkiye'de Popüler Müziğin Değişim Süreci Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Zübeyde Demir Cumhuriyet Dönemi Türkiye'sinde Kapitalizmle Birlikte Ortaya Çıkan Sanat Politikaların ve Bu Sanat Politikalarının Etkisiyle Tiyatronun Değişimi ve Dönüşümü: Devlet Tiyatroları Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Aylin Özel Çingene Etnik Kimliği Üzerinden Adalet Taleplerinin Oluşturulması: Çingene (Roman) Dernekleri Örneği Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Yiğit Yeşillik Karşıt Kamusallık Üreten Sanatsal Pratikler Üzerine Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Seda Ayan Özel Alanın Müze Olarak Sergilenip Ticarileştirilmesi: Özbekler Evi Örneği Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Davut Bulut Unat Toplumdaki Ayrımcılığın Kavramsal Kökenleri ("Öteki", "Fark", "Ayrım", ve "Simgesel Şiddet" Kavramlarının Analizi) Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Arzu Erkan Türkiye'de İç Göç (Gurbet Kuşları ve Sürü Filmleri) Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Şeyma Cineviz Türkü Barlar Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Elem Çiçek Toplumsal Cinsiyet Rolleri Üzerinde Denetim Mekanizması, Müjde Ar Filmleri Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal
Deniz Mete Aşk-ı Memnu Dizisi ve Toplumumuzda Kadın Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Bediha Duru Kadın Bedeni ve Cinselliğinin İnşası: İnce Beden Hastalığı Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Yakup Beydilli Muğla Üniversitesi'nin Kötekli Mahallesi'nin (Köyü'nün) Değişimine Etkisi Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Özkan Solak Sosyalleşme Sürecinde Internet Kafelerin Rolü Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Mehmet Faruk Özgün Suriye Sınırında Yaşam, Sınır İnsanı Olmak (Ceylanpınar Örneği) Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Ezgi Can Göçün Değişime ve Gelişime Etkisi "Yatağan Örneği" Yrd. Doç. Dr. Savaş Çağlayan
Ayşe Şener Aile Hane Yapıları ve Kadının Aile İçindeki Rolleri: Muğla Örneği Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
İldem Gülsev Çeliköz Boşanma ve Boşanmış Kadın Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Merve Taymaz Çocuk İstismarı: Cinsel İstismar Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Seda Kısa Gençlerde Moda ve Marka Olgusu: Muğla Üniversitesi Örneği Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Ayten Aydın Kapatılan Siyasi Partiler (1946-2009) Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Müge Arslanpay
Neslihan Kösem
Sevcan Sığırcı
Hikmet Ökçe
Çimen İnalhan


Şeyma Özkan
Coşkun Cüce
Aslı Özdağ
Adem Bayındırlı
Selma Gezici
Ünsal Halaç
Siyasal Yaşamın Türkülere Etkisi: Aşık Mahzuni Şerif Örneği
Toplumsal Cinsiyet Temelinde Mesleksel Ayrılmalar: “Kadın Polisler” Örneği
Değişen Göç Algısını Yansıtan Güncel Bir Örnek: Ahmet İçduygu ve Göç
Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Ailede Öğretilmesi
Kadın Bekaret Algılanışının ve Değişimi: Muğla Üniversitesi Öğrencilerinin Cinsellik ve Kadın Bekaretine Dair Bilgi ve Tutumları
Alt Kültür Grubu Olarak Ergenlerin Yaşam Pratikleri
Siyasette Kadın Kimliği
Polislerde Mesleki Sıkıntılar ve Bu Sıkıntılar Kaynaklanan Stres-Kaygı Durumları
Alaşehir’in Sosyo-Ekonomik Yapısı
Akraba Evliliği Örneğinde Kadın Ezilmişliği
Kız Kaçırma
Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal
Yrd. Doç. Dr. Savaş Çağlayan
Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal
Yrd. Doç. Dr. Savaş Çağlayan
Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal
Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal
Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal
Prof. Dr. Nurgün Oktik
Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu
Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız


2011
Öğrenci Adı Tez Başlığı Danışman
Nuri Oğuz Toklu Evrim Teorisi Bağlamında Din-Bilim İlişkisi ve Muğla Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Evrim Teorisi Hakkındaki Görüşleri Prof. Dr. Muammer Tuna
Burak Erdem Geçmişten Günümüze Turizmin Tarihi ve Gelişimi Prof. Dr. Muammer Tuna
Aysel Ertunç Nusayrilerin Sosyo-Kültürel Yapısı "Hatay Örneği" Prof. Dr. Muammer Tuna
Rukiye Çatalbaş SİT Alanlarındaki Toplumsal Yapı ve Toplumsal Eğilimler Prof. Dr. Muammer Tuna
Özlem Gülenç Turizmde Çalışan Muğla Üniversitesi Öğrencilerinin Emek Sömürüsü Prof. Dr. Muammer Tuna
Serap Özdemiş Yörüklerde Toplumsal Yaşam ve Kültür Prof. Dr. Muammer Tuna
Serdar Yar Zeybek Kültürünün Ortaya Çıkış Sürecinin Analizi ve Günümüzde Zeybeklik Algılanması Prof. Dr. Muammer Tuna
Zeynep Çinkılıç Alternatif Yayımcılık: Türkiye'de Bilimkurgu Edebiyatı Örneği Üzerinden Tartışma Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu
Hatice Erçetingöz Görücü Usulü Evlilikten Çöpçatan Sitelerine Türkiye'de Evlenme Gelenekleri ve Mahremiyetin Dönüşümü Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu
Nazlı Gören Internet Sansürü Üzerinden Internet'in Direniş Olanakları Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu
Feyza Hilal Tunçel Sosyal Paylaşım Ağlarının Gençler Üzerine Etkisi Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Davut Geriş Ataerkil Sistem Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Rolleri: Erkek ve Baba Olmak Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal
Muhammed Vefa Şaş Bir Yeniden İnşa Olarak Gündelikçi Kadınlar Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal
Esra Uçurdum Çocuğun Sosyalizasyon Sürecinde Oyunun Yeri ve Önemi Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal
Semanur Ağaryılmaz Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Belirlenmesinde Çocuk Dergilerinin Etkisi Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal
Şahin Öncel


Özgür Özkir
Selin Çakır
Ceyda Akın
12 Eylül 1980 Askeri Darbesi Sonrası Türkiye'de Yaşanan Siyasal, Ekonomik ve Kültürel Değişimlerle Oluşan Türk Sineması (1980-1990)
Aşiretlerin Genel Yapısı ve Düzeni: Brukan (Bruki) Aşireti
Eğlence Kültürü Unsurlarından Biri Olan Evlenme-Düğün Gelenekleri: Geçmişten Günümüze Değişimi
Hipermarketlerin Tüketime Etkisi Üzerine Alan Araştırması (Muğla Örneği)


Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Yağmur Arslan Kapitalist Medyada Reklamcılık ve Çocuk Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Arşin Yılmaz Muğla Zeybekleri Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Cihan Yarbatak Televizyonun Çocuklar Üzerindeki Etkisi Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Esra Şallı Türkiye'de Kırdan Kente Göçenlerin Yaşadığı Sorunların Örnek Filmler Üzerinden İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Cansu Erdemir Türkiye'de Modernleşme Sorunu Bağlamında Ahmet Hamdi Tanpınar Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Zeynep Aslan Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Orhan Pamuk Bağlamında Alafrangalaşma Teması Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

 

 

 
Özge Tor Yeni Bir Evlenme Biçimi Olarak Evlendirme Programlarının Sosyo-Ekonomik Analizi (Esra Erol'da Evlen Benimle Örneği) Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Aykut Kaya Futbol Fanatizminde Totemik Unsurlar Yrd. Doç. Dr. Savaş Çağlayan
Sefer Şapkacı Zorunlu Göçe Maruz Kalan Ailelerin Sosyo-Ekonomik Yapısı: "Van Örneği" Yrd. Doç. Dr. Savaş Çağlayan
Arzu Özsay Alevilik Olgusu ve Modernleşmeyle Birlikte Alevi Kültürleri Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Ozan Kaçar Azgelişmişliği Anlamak: Küreselleşme ve BağımlılıkYrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Sibel Barçak
Olcay Özata
Fatma Ural
İdeolojiye Genel Bir Bakış
Kemalizmin Uluslararası Kaynakları
Küreselleşmenin Giyimde Moda ve Marka Üzerine Etkileri
Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Heval Seda Şerefhanoğlu Tarihsel Süreç İçinde Kahvehanelerin Gelişimi, Fonksiyonları ve Siyasal Etkileri Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Tuğçe Tepeli Türk Toplumunda Ölüm Gelenekleri Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Sinem Yılmaz Türkiye'de Arabesk Kültürünün "Varoş", "Yoksulluk", "Kadercilik" ve "Kimlik" Kavramları Üzerinden Analizi Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Belde Mıstıncık Wall-E Filmi Üzerinden Modernleşme Olgusuna Bakış Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Esra Kırmızıgül Cittaslow (Yavaş Kentleşme) Yansımaları: Akyaka Örneği Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer
Hacer Çelik Göç ve Gecekondulaşmanın Yaratmış Olduğu Sosyo-Ekonomik Problemler: İzmir Kadifekale Örneği Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer
Ayşe Canlı Huzurevinde Kalan Yaşlıların Yaşamları ve Yaşam Beklentileri "Burdur-Muğla Örneği" Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer
Cihan Varol Kürt Sözlü Geleneğinin Kelam Ustaları: Dengbêjler Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer
Aysun Kılınç Modern Türk Ailesinde Boşanma (Muğla Örneği) Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer
Samed Arı Sosyal Değişim Sürecinde Internet'in Aile Kurumuna Yansıması Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer
Betül Kılıç
Özcan Sal
Hasan Yaşar
Ejder Aldan


Ceyda Çiçek
Büşra Sarıgöl
Türkiye'de Kentleşme ve Gecekondu Sorunu (İki Büyükşehir İki Farklı Bakış)
Muğla Üniversitesi’nin Yeniköy’ün Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısının Değişimi Üzerindeki Etkisi
12 Eylül 1980 Darbesi ve Basının Tavrı
Türkiye’de Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş Yıllarının Demokrasi Kavramı Ekseninde İncelenmesi: Demokrat Parti Uygulamaları
Batıl İnançlar Olgusu: Muğla Üniversitesi Öğrencileri Örneği
Romandan Sinemaya Uyarlamalarla Edebiyat-Sinema İlişkisi
Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer
Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız


Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız

2012
Öğrenci Adı
Recep Adıgüzel
Gülay Bozçelik
Nida Pala
Oktay Okay
Hacer Doğan
Sema Çakır
Gülbahar Keskin
Arzu Doğan
Ergül Demir
Adnan Tekin
Gülçeray Ersoy


Alev Aytekin
Meltem Yılmaz
Sümer Keskin
Ahmet Yesevi Özel
Ahmet Zorlu
Öznur Çalışkan
Çiğdem Karaduman
Betül Altun
Resul Yıldız
Mehmet Peçenek
Fatih Kışan
Erdem Dinler
Muhammed Yıldırım
Fatma Yıldırım
Fatma Bozkurt
Sümeyra Yurttaş
Ceren Elmas
Pelin Karahancı
Ünal Çelik
Suece Bağırkan
Habibe Savran
Tez Başlığı
Gizli Anların Yolcusu ve Ali ile Ramazan Romanlarındaki Eşcinsellik Temsilleri
Türkiye’de Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk
Batı Modernitesi ve Eleştirileri
Aile Yapılarındaki Değişme
Askeri Darbeler ve Demokrasi
Absürd Tiyatroda Yabancılaşma
Çalışan Kadın Açısından Boşanma Süreci
Tevrat, İncil ve Kur‘an-ı Kerim’de Yaratılış ve Bekaret
Kimliğin ve İdeolojinin Sanal Ortamda İnşası: Sanal Cemaatler Bağlamında Hacker Siteleri
Yoksulluk ve Sosyal Dışlama Bağlamında Kürtler
Türkiye’de Yaşayan Kadın Biyolojik Cinsiyetine Sahip LGBT Bireylere Yönelik Ayrımcılıkların Toplumsal Cinsiyet Üzerinden İncelenmesi
Özelleştirmenin Toplum Üzerindeki Etkileri: Tekel Örnek Olayı
Halk Oyunlarının Toplumsallık Açısından Değerlendirilmesi
Kentsel Yoksulluk ve Yoksullukla Baş Etme Stratejileri: Batman Petrol Mahallesi Örneği
Kemal Sunal Filmlerinde Din Adamı Figürü
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yerinden Edilme Süreci
1970 Gediz Depremi Nedeniyle Almanya’ya Yapılan İşçi Göçlerinin Sosyokültürel Analizi
Namus Kavramının Algılanma Biçimleri, Muğla Üniversitesi Öğrencileri Üzerinden Bir İnceleme
Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Kağıthane/Hamidiye Örneği
Türk Sinemasında Kemal Sunal Güldürüsü ve Toplumsal Gerçekçilik
Zübük Romanının Sosyolojik İncelenmesi
Terörün Küreselleşmesi: 11 Eylül Sonrası
Türkiye’de Futbol, Milliyetçilik ve Medya İlişkisi
Sınırda Yaşam: Türkiye-İran Sınırındaki Ölüm Haberleri Üzerine Analiz (Van Örneği)
Hamidiye Köyü
Turizm Olgusunun Sosyal Yapı Üzerindeki Etkileri “Marmaris-İçmeler Örneği”
İnanç Turizmi Açısından Konya’nın Değerlendirilmesi
Hayvan Hakları Hareketi
Bir Sivil İtaatsizlik Biçimi Olarak Vicdani Ret ve Kadın Vicdani Retçiler
Yeni Bir Eylem Şekli Olarak Vicdani Ret ve Vicdani Retçilerin Vicdani Redde Bakışı
Zeki Demirkubuz Sineması (Yazgı ve İtiraf Filmleri)
Alanya’da Turizmin Kentleşmeye Olan Etkisi
Danışman
Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu
Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu
Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu
Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer
Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu
Yrd. Doç. Dr. Savaş Çağlayan


Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu
Yrd. Doç. Dr. Savaş Çağlayan
Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu
Yrd. Doç. Dr. Hasan Şen
Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer
Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Yrd. Doç. Dr. Hasan Şen
Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu
Yrd. Doç. Dr. Hasan Şen
Yrd. Doç. Dr. Savaş Çağlayan
Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer
Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer
Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer
Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal
Yrd. Doç. Dr. Savaş Çağlayan
Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer

2013
Öğrenci Adı
Mustafa Atabak
Eshat Ayılmaz


Sinan Aksoy
Ayçin Alp


Sezen Yurtkölesi
Tez Başlığı
Türkiye’de Tarikatlar Üzerine Bir İnceleme (Menzil Örneği)
Tüketim Kültürü ile Türkiye’deki Üniversitelerde Siyasi Objelerin Apolitik Bağlamda Tüketilmesi (Muğla Üniversitesi Örneği
Süryanilerde Doğum ve Ölüm Ritüelleri
Cumhuriyet’in İlanından Günümüze Kadar Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları ve Küresel İktisat Politikaları ile İlişkisi
Küreselleşen Kültür
Danışman
Yrd. Doç. Dr. Hasan Şen
Doç. Dr. Halime Ünal


Doç. Dr. Halime Ünal
Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk


Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Meltem Tekin
Ayşe Deniz Kavgacı
Fatma Ünal
Emel Kan
Ayşe Çayir
Dilek Tangüner
Ezgi Yeşiltepe
Yusuf Alioğlu
Şeyma Şahan


Büşra Taylan
Merve Eda Karaçuha
Mahsume Eyılmaz
Ferişdah Kaçar
Kübra Çelik
Özlem Bilemedin
Ayşe Şahin
İdris Yurğun
Eda Sevinç
Sedef Çobanoğlu
Ferhat Akbulut
Sedat Geleş
Alim Deniz
Zühre Vatansever
Özge Özel
Hatice Karakoyun
Gülşah Ece Buğan
Nesrin Öğüt
Sezin Keleş
İsmail Küçükşantürk
Cansu Mızrak
Emine Doğru
Özge Çakır
Baran Dursun
Zehra Çelik
Asiye Kemik
Gamze Kalkan
Necbir Sılak
Ceren Akten
Şükrü Kunur
Gözen Sorkuç
Büşra Mehmetoğlu
Sinem Yıldırım
Adana İlinde Siyasal Gelenekler Doğrultusunda 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçim Analizi
Turizmin Etkisiyle Bodrum’un Değişen Aile Yapısı
Tarımda Teknolojik Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkisi
Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Türk Sinemasında Kadın İmgesi (Atıf Yılmaz Filmleri Örneği)
Muğla Üniversitesi Öğrencilerinin Okuma ve Üniversite Kütüphanesini Kullanma Alışkanlıkları
24 Ocak Kararlarının Türk Ekonomisindeki Yeri
Türkiye Sosyolojisinde İstanbul ve Ankara Ekolü
Kente Göç ve Yoksulluk: Mardin Örneği
0-3 Yaş Aralığında Çocuk Sahibi Olan Çalışan Kadınların Çocuk Bakım Tercihleri ve Devletin Erken Dönem Çocuk Bakım Politikaları
Kadının Toplumsal Konumu Üzerinde İslamiyet’in Etkisi
Üniversite Gençlerinin Giyinme Pratiklerinde Modanın Etkisi (Muğla Örneği)
Sokakta Çalışan Çocukların Çalışma Koşulları ve Gelecek Beklentileri: Van Örneği
Antalya Çakırlar Köyünün Sosyo-Ekonomik Yapısı
Matüridilik’te Akıl ve Fiil Kavramı
Mazdeizm’de Akıl ve İrade
AKP Hükümeti Sağlık Politikaları (2003-2013)
Eğitim Sosyolojisi Bağlamında Sekiz Yıllık Zorunlu Eğitim Sisteminden 4+4+4 Eğitim Sistemine Geçiş Süreci
Üretim ve Tüketim Teorisi Çerçevesinde Kapitalist Dönüşümün Gücü
Küreselleşme ve Küreselleşmenin Kültürel Değerler Üzerindeki Etkileri
Frankfurt Okulu ve Kültür Endüstrisi
Mut İlçesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı
Toplumun Futbola Bakışı (Muğla Örneği)
Toplumsal Cinsiyet ve Militarizm: Bulgaristan Göçmenleri ve Zorunlu Kadın Askerliği
Kapitalizmin Hızlı Dönen Çarkına Açılan Bir Savaş Bağlamında Yavaş Kentler: Seferihisar Örneği
Kentleşme ile Birlikte Daralan Sokaklarda Çocukların Oyun Alanları
Türkiye’de Çocuk İstismarının Medya Tarafından Topluma Aktarılma Biçimi
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Felsefesindeki Kadın Tipolojisi
Kadının Siyasetteki Yeri
Internet’in Kültür Üzerine Etkisi Hiphop Kültürü Örneği
Bilgi Toplumu, Kitle İletişim Araçları ve İktidar İlişkisi Bağlamında Türkiye Analizi
Türkiye’nin Batılılaşma Serüveninde Cemil Meriç
Sinema ve Toplum İlişkisi Üzerine Sosyolojik Bir Çözümleme “Charlie Chaplin ve Modernite Eleştirisi”
Kürtlerin Sözlü Tarihi-Dengbejlik
Hızlı Kentleşme Sürecinde Köyden Kente Göç Edenlerin Karşılaştıkları Sorunlar
Eşcinsel Bireyler Arasındaki “Özel” İlişkilerde Ataerkillik
Erkeklerin Kadınların Futbolla Olan İlişkisine Bakışı
Kürt Kadını, Politikleşme Süreci ve Barış Sürecine Etkisi
Kentsel Tarihsel Kültürel Değerlerin Korunması ve Yenilenmesine Bir Örnek: Muğla Arastası
Fiziksel Engelliler Bağlamında Sosyal Dışlanma
Türkiye’de Öğrenci Olayları “68 Kuşağı”
Derviş Zaim Sineması ve Filmlerinin Analizi (Çamur ve Nokta Filmleri)
Hapishanesiz Toplum Tahayyülü: Açlık Grevleri/Ölüm Oruçları Bağlamında Bir Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer
Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer
Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu
Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu
Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu
Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu
Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer
Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu


Yrd. Doç. Dr. Hasan Şen
Yrd. Doç. Dr. Hasan Şen
Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Yrd. Doç. Dr. Hasan Şen
Yrd. Doç. Dr. Hasan Şen
Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu
Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer
Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu
Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu
Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu
Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer
Yrd. Doç. Dr. Hasan Şen
Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer
Yrd. Doç. Dr. Savaş Çağlayan
Yrd. Doç. Dr. Hasan Şen
Yrd. Doç. Dr. Hasan Şen
Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer
Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu
Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu
Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu
Yrd. Doç. Dr. Halime Ünal
Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer
Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız
Yrd. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu2014
Öğrenci Adı Tez Başlığı Danışman
Ali Kasan
Soydan Fitkaç
Melek Aydın
Müslime Budak
Sibel Karcılı
Kadriye Timurtaş


Gizem İşbilir
Cüneyt Sağlam
Hatice Ünal
Sultan Teymur
Hilal Özlük
Mehmet Murat Ünal
Emre Dinler
Güler Durgut
Sinan Şimşek
Gözde Dereli
Özge Balcı
Zeynep Didem Alakuş
Ayşegül Kocakurt
Elif Tekçevik
Hatice Gül Bülbül
Esma Benli
Basri Kudat
Mustafa Bulut
Samiye Aydın
Nuriye Dalgıç
Tuba Kocaman
Nazlı Taşdemir


Selahattin Aslan
Siverek’te Aile Yapısı
Türkiye’de Çocukların Sokakta Çalışmalarına Neden Olan Etmenler Van İli Örneği
Kadın Gözüyle Futbol (Muğla Örneği)
Suçun Irklaştırılması ve Damgalama İzmir Örneği
Sosyal Medyanın Sosyal Kimlik Oluşumuna Etkisi
Siyasal Şiddet Ortamında Büyüyen 12-18 Yaş Grubu Çocukların Yaşadıkları Sorunlar ve Gelecek Beklentileri Cizre Örneği
Tüketim Kültürü Üzerine Bir Araştırma (M.S.K.Ü. Örneği)
Türkiye’deki Milliyetçilik Akımları
Türk Siyasi Hayatında Darbeler
Bodrum’un Diğer Yüzü: Turizm Kentinde Çalışan İşçiler
Türk Sinemasında İç Göç Olgusu: Gurbet Kuşları Filmi Örneği
Türk Sinemasında Arabesk Yaşam ve Arabesk Müzik (“Bir Teselli Ver” Filmi Örneği)
Sinemada Eşcinsellik
Yaşlılığın Yoksulluk Üzerindeki Etkisi (Kıran Köyü Örneği)
Fethullah Gülen ve Hareketine Bir Bakış
Yatağan ve Eroğlu Köylerinin Karşılaştırmalı Monografisi
Ailenin Meslek Seçimi Üzerindeki Etkisi
Üniversite Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Aktiviteleri
Türkiye’de Mezhep Farklılıkları
Çalışan Annelerin Çocuklarıyla Etkileşimlerinde Yaşadıkları Sorun
Türk Sinemasında Kadın ve Fahişelik Üzerine: 1980-89 Atıf Yılmaz’ın Fahişeliği İşlediği Filmlerde Kadın
Gündelik Hayattaki Batıl İnançlarımız (Muğla-Aydın Örneği)
Yeni Bir İletişim Alanı Olarak Sosyal Medyanın Toplum Üzerindeki Etkileri
Türk Modernleşmesinde Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Anayasal Süreçler
12 Eylül 1980 Darbesi ve İşkenceler
Toplumun Dini Cemaat Olgusuna Bakışı Muğla Örneği
Engellilere Verilen Haklar ve Engellilerin Talep Ettiği Haklar
Bilişim Suçlarıyla Mahremiyet Alanının Açığa Vurulması ve Mağdurların Yakın Çevresiyle İlişkilerinde Oluşabilecek Toplumsal Baskı
Türkiye’deki 1960, 1971, 1980 Askeri Darbeleri ve Demokrasi
Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer
Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer
Yrd. Doç. Dr. Hasan Şen
Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu
Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer
Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu


Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu
Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer
Yrd. Doç. Dr. Savaş Çağlayan
Yrd. Doç. Dr. Savaş Çağlayan
Yrd. Doç. Dr. Savaş Çağlayan
Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Prof. Dr. Muammer Tuna
Yrd. Doç. Dr. Sergender Sezer
Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer
Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer
Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Hasan Şen
Yrd. Doç. Dr. Sergender Sezer
Yrd. Doç. Dr. Hasan Şen
Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer
Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu
Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Yrd. Doç. Dr. Hasan Şen
Yrd. Doç. Dr. Sergender Sezer
Doç. Dr. Şinasi Öztürk


Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu
Perihan Bilgin
Bilal Orun
Burcu Ünver
Azra Kambalı
Ayşe Burcu Tunca
Uğur Akyüz
Duygu Sarımuratoğlu
Emre Aktürk
Ayşegül Birgili
Kezban Gümüş
Ezgi Başaran
Merve Kuyucu
Nurçin Leylek
Selim Çiçek
Berna Bolluk
Ayşe Dereli
Kentlerde Mekânsal Dağılımdaki Eşitsizlikler ve Bu Mekânsal Dağılımın Işığında AVM Gerçeği
Çocuk Gelinler Üzerine Bir Çalışma (Nusaybin Örneği)
Türkiye’de Yoksulluk ve Bu Yoksulluğun Ailelerin Sosyal Psikolojik Yapılarına Yansımaları
Ön Sahnede LGBT Bireyler
Akıl Hastalığının Tarihsel Analizi Ekseninde Akıl Hastalarının Yazdıkları Şiirlerin İncelenmesi
Sporun Engelli Bireyler Üzerindeki Sosyal ve Psikolojik Etkileri
Güzellik ve Farklar
Toplumsal Hareketlerin Oluşum Süreci ve Küreselleşme Karşıtı Toplumsal Hareketler: Wall Street İşgali
Tire’ye Sosyo-Kültürel Bir Bakış
Toplumsal Bir Sorun Olarak Çocuk Gelinler
Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Eğilimleri: Muğla Örneği
Küreselleşmenin Tüketim Kültürü Üzerine Etkileri: Keçiören Örneği
Televizyonun Aile İçi İlişkilere Etkisi: Çorum Örneği
Farklı İnançlar Arası Evliliklerde Yaşanan Sorunlar Alevi-Sünni Evlilikleri Malatya Örneği
Cuma Hutbelerinde Çocuk Eğitimi
Kahvehane ve Markalaşmış Kafelerin Karşılaştırmalı Analizi (Muğla Örneği)
Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer
Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu
Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Yrd. Doç. Dr. Sergender Sezer
Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu
Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer
Yrd. Doç. Dr. Hasan Şen
Yrd. Doç. Dr. Sergender Sezer
Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu
Yrd. Doç. Dr. Sergender Sezer
Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Yrd. Doç. Dr. Hasan Şen
Yrd. Doç. Dr. Savaş Çağlayan2015
Öğrenci Adı Tez Başlığı Danışman
Samet Kaymak
Abuzer Ölper
Yasin Aydeniz
Fatma Er
Çiğdem Mete
Burcu Yanık
Mücahit Dağ
Yıldız Yelboğa
Sanayide Çalışan Çocuk İşçilerin Sorunları: Denizli Örneği
Milli Kimlik İnşası Bağlamında Kürt Alevileri: Muğla Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Örneği
Ulus-Devletin Sınırları: Mardin ve Şengal Ezidileri
Kapitalizm, Tüketim Kültürü ve Medya: Bir Reklam Objesi Olarak Çocuklar
Mardin’de Tarihi Mekânların Piyasa Koşullarına Göre Yeniden Dönüştürülmesi
Ordu İlinde Mevsimlik Fındık İşçilerinin Sosyal Dışlanma ve Ayrımcılık Ekseninde Değerlendirilmesi
Wallerstein’in Modern Dünya-Sistemi Analizine Göre Emperyalizmin Türkiye’de Nasıl Değişim/Dönüşüm Geçirdiğinin İki Sosyalist Üzerinden Karşılaştırılması: Orhan Kurmuş-Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi, Yalçın Küçük-Emperyalist Türkiye
Çocuk Gelinler: Mersin Örneği
Yrd. Doç. Dr. Hasan Şen
Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul
Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu
Yrd. Doç. Dr. Sergender Sezer
Yrd. Doç. Dr. Sergender Sezer
Doç. Dr. Şinasi Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Zafer Durdu 
>