BÖLÜMÜMÜZDE YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

DOKTORA TEZLERİ
Danışman:Prof.Dr.Muammer Tuna


1-) Tez Adı: Erkek Yaşam Tarzı Dergilerindeki Temsiller Üzerinden Türkiye'de Erkekliğin Değişim ve Dönüşümü. Konu: erkeklik çalışmaları. NESLİHAN-DEDEOĞLU AKTUĞ. 2019
2-) Tez Adı: Kurumsal bakım gören yaşlıların yaşam kalitesi:Muğla ili örneği. Konu: Yaşlılık çalışmaları. ÖZDEN-TENLİK. 2017
3-) Tez Adı: Bafa gölü tabiat parkı ve çevresinin ekoturizm potansiyeli ve çevre sorunları. Konu: Kırsal kalkınma. VELİ-EKİM. 2017
4-) Tez Adı: İktidar alanlarının kesişiminde ve ilişkiselliğinde annelik algı ve pratikleri: Blogger anne(lik)ler. Konu: Annelik çalışmaları. SİBEL-EZGİN AĞILLI. 2017

Doç.Dr.Şinasi Öztürk
1-) TURİZM SEKTÖRÜNDE DUYGUSAL EMEK SÖMÜRÜSÜNÜN KOŞULLARI VE SONUÇLARI: OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Konu: TURİZM SEKTÖRÜNDE DUYGUSAL EMEK SÖMÜRÜSÜNÜN KOŞULLARI VE SONUÇLARI: OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Ertan. 2016

Dr.Öğretim Üyesi Gökçen Ertuğrul
1-)Tez Adı: Hegemonik Görsel Kültüre Karşı Yıkıcı Pratikler Olarak Bağımsız Dijital Oyunlar. Konu: Hegemonik Görsel Kültüre Karşı Yıkıcı Pratikler Olarak Bağımsız Dijital Oyunlar. Oğuz Özgür-Karadeniz. 2018

Doç.Dr.Hasan Şen
1-) Tez Adı: TÜRKİYE'DE YENİ MUHAFAZAKARLIĞIN POLİSİYE ROMANLAR ÜZERİNDEN ANALİZİ. Konu: Yeni Muhafazakarlık, Edebiyat ve Toplum, Söylem Analizi. Ebru-Açık Turğuter. 2018


YÜKSEK LİSANS TEZLERİ
Danışman:Prof.Dr.Muammer Tuna


1-) Tez Adı: Metalaşan yerel ürünlerin aile içi ve akraba ilişkilerinde yarattığı etkiler: Kapıkırı örneği. Konu: Kentleşme alt kültür. BAHAR-ÖKSÜZ. 2017
2-) Tez Adı: Dönüşen Kentte Bir Altkültür: Kadifekale Gençliği Örneği. Konu: Kentleşme alt kültür. Ezgi -Burgan. 2012
3-) Tez Adı: Marmaris’teki Turistik İşletmelerin Çevre Yönetimi. Konu: Turizm işletmelerinde çevre yönetimi. Melike -Kaymaz. 2012
4-) Tez Adı: “Uluslararası Göçler Bağlamında Yurttaşlık ve Kimliğin Değişen Anlamı (Marmaris Örneği)”. Konu: Uluslararası göçler . Çağlar -Özbek. 2008
5-) Tez Adı: Bauman Bağlamında Modernleşme ve Küreselleşmenin Açmazları. Konu: Bauman'ın modernleşme ve küreselleşme yaklaşımı. Cenk -Boz. 2008

Doç.Dr.Şinasi Öztürk
1-) Tez Adı: Küreselleşme ve neo-liberal ekonomi politikalarının Muğla'da tütün üretimine etkileri. Konu: Küreselleşme . CÜNEYT-SAĞLAM. 2018
2-) Tez Adı: Osmanlı'nın tütün çıkmazı: Reji'ye karşı toplumsal muhalefet (1883 - 1925). Konu: Osmanlı'nın tütün çıkmazı:. EZGİ-YARDIMCI. 2017
3-) Tez Adı: Sosyolojide Bir Yol Ayrımı: "Dualiteé : Çağdaş Sosyologların Dualiteye Yaklaşımları. Konu: Sosyolojide Bir Yol Ayrımı: "Dualite" Çağdaş Sosyologların Dualiteye Yaklaşımları. Mirace. 2016
4-) Tez Adı: ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN AİLELERİN KARŞILAŞTIKLARI SOSYAL DIŞLANMA SORUNSALI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Konu: ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN AİLELERİN KARŞILAŞTIKLARI SOSYAL DIŞLANMA SORUNSALI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Filiz. 2016
5-) Tez Adı: Kırsal Yoksulluk ve Kırsal Emeğin Proleterleşmesi: “Gökçe ve Bakırça Köylerinin Karşılaştırmalı İncelemesi”. Konu: Kırsal Yoksulluk ve Kırsal Emeğin Proleterleşmesi: “Gökçe ve Bakırça Köylerinin Karşılaştırmalı İncelemesi”. Tolga. 2015
6-) Tez Adı: Sınıfın İlişkisel Analizi: İzmir Kapılar Bölgesi Deri İşçileri. Konu: Sınıfın İlişkisel Analizi: İzmir Kapılar Bölgesi Deri İşçileri. Ercan . 2011
7-) Tez Adı: Kırsal Yoksulluk: Muğla Köyleri Örneği. Konu: Kırsal Yoksulluk: Muğla Köyleri Örneği. Seçil . 2010
8-) Tez Adı: 1980 Sonrası Değişen Tarım Politikalarının Sosyo-Ekonomik Etkileri: Muğla Doğanköy ve Özlüce Köyü Örneği. Konu: 1980 Sonrası Değişen Tarım Politikalarının Sosyo-Ekonomik Etkileri: Muğla Doğanköy ve Özlüce Köyü Örneğ. Ergün . 2009

Doç.Dr.Hasan Şen

1-) Tez Adı: PAZAR YERLERİNDEN GÜNDELİK HAYATA DAİR MEKÂN VE BİREY ETKİLEŞİMİ: MUĞLA ÖRNEĞİ. Konu: Bu çalışmada PazaryYerlerinde Pazarcıların Gündelik Hayat Deneyimleri konu edinmektedir.. DUYGU -YILMAZ. 2021
2-) Tez Adı: KUTLUĞ ATAMAN FİLMLERİNDE QUEER OLUŞLAR: LOLA VE BİLİDİKİD VE İKİ GENÇ KIZ ÜZERİNE BİR OKUMA. Konu: Queer Teori, Toplumsal Cinsiyet. Özge-Demirel. 2019
3-) Tez Adı: TOPLUMSAL CİNSİYET EKSENİNDE SPORDA KADIN VE SORUNLARI “MENTEŞE ÖRNEĞİ”. Konu: Spor Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet. Ayşe Nur-Küçükdere. 2019
4-) Tez Adı: GÖÇÜN DİNİ GELENEKLERİ YAŞAMA ÜZERİNE ETKİSİ: ‘IĞDIR İLİNDEN İSTANBUL İLİ HALKALIYA GÖÇ EDEN CAFERİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA’. Konu: Din Sosyolojisi. Muhammed Vefa-Şaş. 2019
5-) Tez Adı: TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL BİR SORUN OLARAK KUMA EVLİLİĞİ: HATAY ÖRNEĞİ. Konu: Toplumsal Cinsiyet, Kuma Evliliği. Kezban-Gümüş. 2017
6-) Tez Adı: Türkiye de yaşayan Sureiyeli Göçmenlerin Gündelik Yaşam Pratikleri Mardin Örneği. Konu: Suriye'de yaşayan Suriyeli göçmenlerin gündelik yaşamlarını konu edinen bu çalışma, öncelikle Türkiye'ye hangi şartlarda geldiklerini, ardından burada hangi şartlarda yaşamaya çalıştıklarını, karşılaştıkları sorunları ve geleceğe dair beklentilerini ele almaktadır.. DAVUT BULUT-Unat. 2015
7-) Tez Adı: "BİLGİNİN DİNSELLEŞTİRİLMESİ: YENİ ÜMİT DERGİSİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ANALİZ”, . Konu: Yeni Ümit Dergisi bağlamında bilginin dinselleştirilmesi, yeni bir toplum projesi inşasının nasıl gerçekleştiği araştırılmaktadır.. Deniz Ali-Unat. 2014
8-) Tez Adı: "POZİTİVİST ve HERMENEUTİK YÖNTEMİN KAVŞAĞINDA ANTHONY GIDDENS”,. Konu: Bilgi Sosyolojissi. Ebru -Açık Turğuter. 2013

Dr.Öğretim Üyesi Gökçen Ertuğrul
1-) Tez Adı: Dişil Yazın'ın İmkanları: Peride Celal’in Otobiyografisi Kurtlar. Konu: Edebiyat Sosyolojisi. Mehtap-Öztürk. 2019
2-) Tez Adı: Türkiye'de Çarpışan İdeolojiler: Söylem Üzerinde Köşe Kapmaca. Konu: Türkiye'de Çarpışan İdeolojiler: Söylem Üzerinde Köşe Kapmaca. Taylan -Banguoğlu. 2014
3-) Tez Adı: Dijital Beden Tezahürleri Vesilesi İle İnsan ve İnsan Sonrası Toplum Üzerine Müzakereler. Konu: Dijital Beden Tezahürleri Vesilesi İle İnsan ve İnsan Sonrası Toplum Üzerine Müzakereler. Saliha - Yazgaç. 2012
4-) Tez Adı: Tüketim Çağında Sanatın Değişen Halleri ve Sokak Tiyatrosu. Konu: Sokak Tiyatrosu. Soner -Çakı. 2010
5-) Tez Adı: Kültürel Temsiller Oryantalizm ve Sinema: Türk Sinemasında Kürt/Doğu Temsilleri. Konu: Oryantalizm ve Sinema. Sebahattin-Şen. 2009
6-) Tez Adı: Avrupa Birliği Kültür Politikaları. Konu: Avrupa Birliği Kültür Politikaları. Esra - İçen. 2007
7-) Tez Adı: Modern Aklın Türkiye’deki Etkilerine Tarihsel Bir Bakış. Konu: Modern Aklın Türkiye’deki Etkilerine Tarihsel Bir Bakış. Cemile -B

Doç.Dr.Vefa Saygın Öğütle
1-) Tez Adı: Enformel sektörde atık kağıt işçileri: Mersin örneği. Konu: Suriyeli Göçü ve Atık Madde Toplayıcılığı. MERVE-SEÇMEN. 2019
2-) Tez Adı: İKİ KÜLTÜR ARASINDA BİR BİLİM OLARAK SOSYOLOJİNİN OLANAKLILIĞI: ELEŞTİREL REALİST BİR BAKIŞ. Konu: Sosyolojik Açıklamanın Mantığı. OZAN-DOĞAN. 2019
3-) Tez Adı: Hekim Tipolojileri Bağlamında Geleneksel ve Modern Tıp Ayrımının Sorunsallaştırılması. Konu: Onkolog Hekimler ve Tıp sosyolojisi. Duygu-Sarımuratoğlu. 2018
4-) Tez Adı: Pierre Bourdieu'nün Sosyolojik Beden Kavrayışının Fransız Kökenleri: Emile Durkheim, Marcel Mauss ve Maurice Halbwachs. Konu: Beden ve Bilgi Sosyolojisi. Gülşah -Kurt. 2018
5-) Tez Adı: Suriyeli Sığınmacılar Toplumsal Uzamında Zorunlu Göç Nedeni ile Sınıf Habitusunun Aşınması: Muğla-Ortaca Örneği. Konu: Suriyeli Göçmenlerin Sınıfsal Analizi. Yasin-Aydeniz. 2018
6-) Tez Adı: Modern Türk Devletinin Oluşumunda Cebri Cisimleştiren Kurumların Modus Operandisi. Konu: Siyasal Şiddetin Tarihsel Sosyolojisi. Şafak Doğu-Korkmaz. 2016

Dr.Öğretim Üyesi Sergender Sezer
1-) Tez Adı: Yaşlı Yalnızlığının Gündelik Yaşam İçindeki Görünümlerinin Sosyolojik Analizi : Muğla Milas Örneği. Konu: Yaşlılık sürecine eşlik eden gündelik hayat pratiklerinin , sosyal dışlanma , yaşlı yalnızlığı , vb . kavramlar çerçevesinde karşılaştırmalı bir analizle kentsel ve kırsal alanda farklı görünümleri konu edinilmiştir.. Deniz-AYDEMİR. 2019
2-) Tez Adı: Siyasi Katılım Bağlamında Kadınların Kent Yönetimine Katılımları: Aydın İli Örneği. Konu: Kadınların siyasi katılımını engelleyen nedenler ve çözümler, yerel yönetimlerde neden olması gerektiği, bunun için neler yapılabileceği,büyük şehir belediye başkanı kadın olan Aydın ilinin kadınların yerel yönetime katılımına nasıl baktığı incelenmiştir.. Aykut-KAYA. 2018
3-) Tez Adı: Yaşlı Bireylerde İhmal Ve İstismar Olgusunun Sosyo-Ekonomik Nedenleri: Muğla Örneği. Konu: Yaşlı ihmal ve istismarlarının sosyal ve ekonomik nedenlerini . Tule-GÜLTEKİN. 2018
4-) Tez Adı: Yaşlı Yoksulluğunun Yarattığı Sosyal ve Psikolojik Sorunlar : Muğla Örneği. Konu: Yaşlı bireylerin sanayileşmeyle birlikte yalnızlık ve yoksulluk sorunlarıyla karşı karşıya kalmaları ve bu nedenle yaşlılık süreciyle birlikte bireylerin çeşitli sorunlar yaşadıkları sorunsalından hareketle gerçekleştirilmiştir.. Mevlüde-TÜRKAN. 2017
5-) Tez Adı: Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Sünnetten Askerliğe : Erkek Olmak. Konu: Erkeklerin kendi cinsiyet rollerini öğrenirken ve kimliklerini oluştururken toplum tarafından nasıl belirlendiklerini bulmak ve buradan da kadın cinsiyetine ve cinselliğine yaklaşımlarının nasıl oluştuğunu tespit etmek.. Hatice Gül -BÜLBÜL. 2017


Doç.Dr.Zafer Durdu
1-) Tez Adı: TÜRK DEVRİMİ'NİN İNŞASI SÜRESİNDE KADRO DERGİSİNİN YERİ VE ÖNEMİ. Konu: sosyoloji. ÜLKÜ PINAR-EKİZ. 2020
2-) Tez Adı: KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN MEKANSAL GÖRÜNÜMLERİ (MUĞLA ÖRNEĞİ). Konu: sosyoloji. SEZİN-KELEŞ. 2019
3-) Tez Adı: Türkiye'de Yükseköğretim Gören Uluslararası Öğrencilerin Uyumu: Muğla Örneği. Konu: sosyoloji. AYŞEGÜL-ERCAN. 2019
4-) Tez Adı: Türkiye'de din ve modernleşme ilişkileri (Şerif Mardin örneği). Konu: sosyoloji. NİDA-PALA MUTLU. 2016
5-) Tez Adı: Toplumsal Cinsiyeti İnşa Eden Bir Kurum Olarak Medya; Reklamlar Aracılığıyla Ataerkil İdeolojinin Kadın Bedeni Üzerinde Tahakkümü. Konu: Toplumsal Cinsiyet. Sinem. 2014

Dr.Öğretim Üyesi Savaş Çağlayan
1-) Şiddettin TV dizilerindeki görüntüsü, Behzat Ç Örneği - 2013

Dr.Öğretim Üyesi Ünal Bozyer
1-) Tez Adı: Halil İnalcık’ın Osmanlı Tarihi Araştırmalarına Sosyolojik Bir Bakış. Konu: Sosyoloji. Fehime . 2012
>