BÖLÜMÜMÜZDE YAPILAN TÜBİTAK-GEKA ve BAP PROJELERİ

Bölümümüz araştırma ağırlıklı bir bölüm olduğu için bölümümüz öğretim üyeleri tarafından çok sayıda araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu bağlam bölümümüz öğretim üyeleri tarafından 12 TÜBİTAK, 2 GEKA, 1 UNDP ve çok sayıda yerel kurum ve kuruluş ve BAP tarafından desteklenmiş proje tamamlanmıştır. Ayrıca bu projelerden üretilmiş çok sayıda kitap, makale ve bildiri üretilmiştir.

Yapılan Projeler
Prof.Dr.Muammer Tuna
TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü


1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Eko turizm. Proje Türü: Diğer (Ulusal). Bafa Gölü Havzasında Ekoturizm Potansiyelinin Araştırılması (GEKA). 2015-2015
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Kıyı Yönetimi. Proje Türü: Diğer (Ulusal). Göcek Kıyılarında Kıyı Yönetimi Sorunları. 2005-2005
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Sürdürülebilir Turizm. Proje Türü: Diğer (Ulusal). “Marmaris Kentinde Sürdürülebilir Bir Turizm Stratejisi Geliştirilmesi Araştırması”. 2002-2003

TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)
1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: GDO. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. “GDO’lu Ürünlerin Kullanımına İlişkin Toplumsal Eğilimler”. 2010-2012
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Alan Yönetimi . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. “Aspat (Bodrum) Teritoryumunda Sürdürülebilir Turizm ve Arkeoloji Parkı Projesi,” Proje No: 106K176.. 2010-2012

Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük
1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Göç . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ortadoğu’da Etnik ve Dilsel Bağlamda Göç ve Kimlik Sorunu (Lübnan’da Yaşayan Türkiyeliler Örneği). 2013-2014
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Sivil Toplum. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Demokrasinin Yeni Aktörleri: ekolojik, Feminist ve LGBT Hareketleri Bağlamında Sivil Toplum Örgütleri. 2013-2015
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: kentsel dönüşüm. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Dönüşen Kentte Bir Altkültür: Kadifekale Gençliği Örneği. 2012-2013
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Sivil Toplum. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Küresel Dünyanın Yeni Aktörleri: Demokrasi Kültürü Bağlamında Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları. 2012-2015
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Kent sosyolojisi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. “Güney Ege Yöresine Yerleşen Yabancı Uyruklu Vatandaşların Toplumsal Entegrayon Sorunlarının Araştırılması,” Proje No: 106K167. 2008-2009
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Çevre Sosyolojisi. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Türkiye'de Çevresel Değerler. 2005-2005
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. “Yatağan Termik Santralinin Toplumsal ve Çevresel Etkileri”. 1999-1999

Doç.Dr.Şinasi Öztürk
Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Sosyolojik Yapı ve Bilinçlendirme Çalışması. Proje Türü: Avrupa Birliği. Avrupa Birliği Gökova Körfezi Sosyolojik Yapı ve Bilinçlendirme Çalışması (AB Projesi 01 Ocak 2006 – 30 Ağustos 2009). 2006-2009

TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü
1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Kırsal Yoksulluk. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Kırsal Yoksulluk: Muğla Köyleri Örneği (TÜBİTAK projesi Temmuz 2008 – Temmuz 2010). 2008-2010
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Tarım Politikalarının Sosyolojik Etkileri. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. 1980 Sonrası Değişen Tarım Politikalarının Sosyolojik Etkileri: Muğla Köyleri Örneği. (TÜBİTAK Projesi-Şubat 2007-Temmuz 2008). 2007-2008

TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)
1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Kültürel ve Doğal Kaynak Yönetimi Ön Araştırması: Muğla Sosyolojik Yapı Araştırması. (2005-2006). Nurgün Oktik ile birlikte. . Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Kültürel ve Doğal Kaynak Yönetimi Ön Araştırması: Muğla Sosyolojik Yapı Araştırması. (2005-2006). Nurgün Oktik ile birlikte. . 2004-2006

Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük
1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Kırsal Yoksulluk. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kırsal Yoksulluk ve Kırsal Emeğin Proleterleşmesi: Gökçe ve Bakırça Köylerinin Karşılaştırmalı İncelemesi” (Haziran 2013). 2012-2013
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Tarım Politikaları. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 1980 Sonrası Değişen Tarım Politikalarının Sosyo-Ekonomik Etkileri: Muğla Doğanköy ve Özlüce Köyü Örneği. (Ocak 2009).. 2008-2009

Dr.Öğretim Üyesi Gökçen Ertuğrul
TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Türkiye'ye Uluslararası Göç. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Muğla Gökova Yöresine Yerleşen Büyük Britanya Vatandaşları. 2006-2009

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü
1-) “Muğla-Gökova Yöresine Yerleşen Yabancılar: Büyük Britanya Vatandaşları Örneği”(2006-2008) - 2008

Doç.Dr.Vefa Saygın Öğütle
TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)
1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. "Futbolda Taraftarlık, Fanatizm ve Şiddet (Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Örneği". 2012--1
2.“COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler", Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ, Devam ediyor.

Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük
1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Enformel Sektörde Atık Kağıt İşçileri: Mersin Örneği. 2017--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Biyoloji Biliminden Toplumsal Dünyaya Bakmak. 2016-2017

Dr.Öğretim Üyesi Sergender Sezer

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)
1.
Proje Durumu: Devam ediyor. Görevi: Araştırmacı: “Yoksulluğun Yeni Yüzü: Kent Yoksulluğunun Eğitime Yansımalarına İlişkin Bir Eylem Araştırması”, TÜBİTAK 1001 Projesi, 2021

TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)
1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Suç korkusunu ortaya çıkaran sosyal ekonomik ve kültürel faktörlerin Muğla ve Ankara evreninde araştırılması. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Suç Korkusuyla İlişkili Faktörlerin Farklı Düzlemlerde İncelenmesi. 2014-2016

Doç.Dr.Hasan Şen
Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük
1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. 
TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL BİR SORUN OLARAK KUMA EVLİLİĞİ: HATAY ÖRNEĞİ. 2016-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Türkiye de yaşayan Sureiyeli Göçmenlerin Gündelik Yaşam Pratikleri Mardin Örneği. 2015-2016

Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)
1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bu proje futbolda görülen fanatizmin Göztepe ve Karşıyaka takım taraftarları üzerinden sosyolojik analizini konu edinmektedir.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. "TARAFTARLIK, FANATİZM VE ŞİDDET ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA: (KARŞIYAKA VE GÖZTEPE ÖRNEĞİ) . 2004-2007

Doç.Dr.Zafer Durdu
Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)
1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Sağlık Sosyolojisi, Beden İmgesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Sağlıklı Yaşam Merkezlerine Başvuranların Sosyodemografik Verilerinin Analizi. 2018-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: sosyoloji. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye’de Değişen Sosyal Devlet ve Sosyal Güvenlik Sistemi/Bireysel Emeklilik Sistemi Örneği. 2012-2014
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: YAŞLILIK. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. HUZUREVİNDE YAŞAM VE YAŞAM KALİTESİ. 2003-2003

Dr.Öğretim Üyesi Savaş Çağlayan

Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)
1-) Problems of the Identy and Adaptation of Bulgar-Born Turks After Their Emmigration in Turkey - 2002

Dr.Öğretim Üyesi Ünal Bozyer
Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük


1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İlçelerin Gelişme Dinamikleri ve Toplumsal Değişim. 2015-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kötekli Köyü Araştırması 2008. 2010-2017

Araştırma Görevlisi Dr.Ebru Açık Tuğruter

Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)
1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Biyoloji biliminde çalışan bilim insanların toplumsal dünyaya dair bakış açılarını ortaya koymak . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. BİYOLOJİ BİLİMİNDEN TOPLUMSAL DÜNYAYA BAKMAK. 2016-2017

 
>